Vereniging van wandelaars.

Onverhard wandelen,  natuurlijk! 

 

 

In het kader van de campagne ‘Ode aan het Onverhard Wandelen’ organiseert TeVoet een begeleide rondwandeling rond Deventer en Diepenveen.

Zaterdag 29 oktober 2022
Verzamelen vanaf 10:30 uur op het Vogeleiland bij

Parkcafé Mees, Stationsstraat 2, 7411 HA Deventer.
Koffie? Voor eigen rekening.

Vertrek om 11:20 uur met lijnbus 5 richting De Vijfhoek.
Uitstappen bij halte Ziekenhuis.

Op pad. We lopen over het terrein van Landgoed Brinkgreven (een psychiatrisch ziekenhuis) en Park Braband naar het Zandweteringpark.
Via het Zandweteringpark geraken we in Diepenveen, en via Diepenveen in Landgoed Nieuw-Rande. Hiertoe passeren we de, met opheffing bedreigde, Niet Automatisch Beveiligde Overweg (NABO) in de spoorlijn Deventer-Zwolle.
Halverwege de wandeling, in Nieuw-Rande is er horeca (Hotel Gaia; er is een boskiosk om drankjes af te halen). Wanneer we de wandeling vervolgen komen we in de uiterwaarden van de IJssel, om via het stadspark Rijsterborgherpark terug te keren bij het Vogeleiland, resp. Deventer NS.

Aanmelden? Harry Uitermark (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.);.
Deelname gratis. Horeca en OV voor eigen rekening.

 TV WR037 kaart S

Zaterdag 15 oktober 2022, 10:30 tot ca. 16 uur
In het kader van de campagne ‘Ode aan het Onverhard Wandelen’ organiseert TeVoet een
begeleide wandeling in Gaasperplasgebied in Amsterdam Zuid-Oost.
De Gaasperplas is een kunstmatige recreatieplas, ontstaan door zandwinning ten behoeve van de bouw
van Gaaperdam, de meest zuidoostelijke wijk van Amsterdam. De plas ligt in de polder Gein en Gaasp,
twee oude riviertjes die door dit gebied stromen. Het gebied maakt deel uit van het Groengebied
Amstelland; het fijnmazig patroon van fiets- en wandelpaden herinnert er aan dat hier in 1982 de
Floriade is gehouden. Het is de bedoeling dat in 2023 een grootschalige renovatie van het park zal
beginnen.
Als de gemeente Amsterdam eenmaal haar ‘Toekomstplan Gaasperplas 2021 en verder’ heeft
vastgesteld Rondom de Gaasperplas en in het park zal fijnmazige padenstructuur weliswaar niet
verdwijnen. Toch zal de sfeer aan de boorden van de plas een andere worden na bijvoorbeeld de aanleg
van het fietsrondje direct langs de waterkant en de komst van de nodige horecavoorzieningen.

gaasperplas1Op zaterdag 15 oktober organiseert TeVoet een wandeling door het voormalig Floriade terrein
Gaasperplas. We lopen via de Gaasperzoom, Hoge Dijk, golfterrein en natuurtuin Ruigehof naar
Station Holendrecht.
We beginnen om 10.30 bij het eindstation van metrolijn 53 (die loopt vanaf A’dam Centraal via
A’dam Amstel naar metrostation Gaasperplas) en eindigen na ongeveer 15 km bij station
Holendrecht, zowel een metro- als een NS-station.

Onderweg is er geen catering. Neem daarom je eigen brood en water mee - en zwemkleding!
• Aanmelden: uiterlijk 10 oktober bij Renée van der Haar.
o E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
o Tel.: 020 6227566
• GPS-track:
o De 15 km lange lijnwandeling vanaf metrostation Gaasperplas naar metrostation
Holendrecht is op kaart te bekijken via: via de Gaasperplas naar metrostation Holendrecht
o Er is ook een  9 km lang rondje met metrostation Gaasperplas als begin- en eindpunt via: Aan de Gaasperplas.
Deze wandeling is niet begeleid.

gaasperplas2Let op: bij veel regenval kunnen de onverharde paden modderig zijn! Gepast schoeisel is dan aan te bevelen.
Bij extreem (heet) weer gaat de wandeling niet door: je krijgt dan uiterlijk vrijdag 12 oktober bericht. Geef daarvoor bij je aanmelding je mailadres of een telefoonnummer door.
De ‘Ode aan het Onverhard Wandelen’ is een campagne van TeVoet in samenwerking met Wandelnet.
Meer achtergrondinformatie over deze campagne vind je in het TeVoet-ledenblad Lopend Vuur van
december 2021. Op de website van TeVoet (www.tevoet.nl) staat onder het tabblad Lopend Vuur de
digitale versie. Zie ook de website van Wandelnet: www.wandelnet.nl /onverhard-wandelen. De
routebeschrijving zal later op de TeVoet-website worden gepubliceerd onder het tabblad
Wandelroutes/TeVoet wandelroutes.

Op dinsdag 28 juni hebben Actiecomité “Laat ons niet zwemmen”, Fietsersbond, Landelijk Fietsplatform, Te Voet, Vrienden van de Voetveren en Wandelnet de petitie ‘De pont bij Nieuwer ter Aa moet blijven’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Ruim 6400 mensen ondertekenden deze petitie, waarvan een groot deel uit de regio.

Petitie PontRijkswaterstaat besloot eerder dit jaar om het fiets/voetveer over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Nieuwer ter Aa in augustus uit de vaart te nemen. Hierdoor moeten de 740 inwoners van het dorp en heel veel recreatieve fietsers en wandelaar kilometers omreizen om op hun plaats van bestemming te komen. De organisaties achter de petitie roepen Rijkswaterstaat, de minister en de Tweede Kamer op om de pont niet uit de vaart te nemen voor er een goed alternatief is.
Veiligheid

Rijkswaterstaat wil de veerboot uit de vaart nemen omdat het Amsterdam-Rijnkanaal te gevaarlijk zou zijn voor een dergelijke veerdienst. De organisaties achter de petitie bestrijden dit. Daarnaast lopen fietsers en wandelaars die omrijden ook gevaar. Op de routes waarmee zij straks om moeten reizen, lopen zij ook gevaar.Veerpont ARK

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft aangegeven dat hij de veerdienst toch wil opheffen en wijst naar de gemeente die voor een alternatief kan zorgen, bijvoorbeeld een fietsbrug. Volgens de organisaties achter de petitie moet Rijkswaterstaat zorgen voor de financiering van een alternatief.

Op zaterdag 16 juli wordt er door TeVoet een wandeling georganiseerd door de Krimpenerwaard onder het motto 'ode aan het onverharde wandelen'.
De wandeling begint om 10u30, begin- en eindpunt NS-station Gouda Goverwelle. Lengte ongeveer 15 km, onderweg een pauze, verwachte eindtijd 15 uur.
De deelname is gratis, wel graag aanmelden voor 14 juli bij: Lia Trimp, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. telefoon: 0172-214565

Meer info is te vinden bij Agenda, en de routebeschrijving onder het tabblad Wandelroutes/TeVoet wandelroutes.

TeVoet heeft samen met andere organisaties een brief gestuurd naar de 2e Kamer en Staatssecretaris Heijnen van I&W.
De brief gaat over de onevenredige nadelige effecten van de huidige aanpak van de onbewaakte overwegen (NABO’s). De NABO bij Nieuwerbrug is één van de drie casussen in de brief.
Wij pleiten voor maatwerkoplossingen, 100 % financiering door het rijk en heel belangrijk, een integrale belangenafweging die nu vaak ontbreekt.
De effecten van de sluiting van een NABO, zonder dat er een alternatief is raakt namelijk niet alleen de inwoner en de wandelaar, maar ook de leefbaarheid, de volksgezondheid en het klimaat.
De stand van zaken m.b.t. deze NABO: de wethouder heeft samen met ProRail en het Waterschap een oplossing gevonden. De duiker 100 meter ten oosten van de Dubbele Wiericke droog leggen.

Na de onderdoorgang moet dan 100 meter parallel aan het spoor over een kade teruggelopen worden naar de Dubbele Wiericke.
Helaas weigert de Gasunie (op dit moment) haar medewerking, omdat er onder de kade een gasleiding loopt. Het is duidelijk dat van een integrale belangenafweging geen sprake is: Gasunie kijkt alleen naar zijn eigen ding en andere aspecten blijven buiten beschouwing. Hopelijk komt hier nog verandering in.

Brief Tweede Kamer

In een open brief aan Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat roepen Actiecomité “Laat ons niet zwemmen”, Fietsersbond, Landelijk Fietsplatform, Te Voet, Vrienden van de Voetveren en Wandelnet de minister nogmaals op om het fiets/voetveer tussen Breukelen en Nieuwer Ter Aa niet op te heffen, of te zorgen voor een goed alternatief. Zie ook het Nieuwsbericht van 29 maart 2022.
In de brief gaan de organisaties in op de argumenten voor opheffing die de minister onlangs gaf in zijn antwoord op Kamervragen. Zo is het argument dat meer drukte op het Amsterdam-Rijnkanaal een hoger ongevalsrisico met zich meebrengt achterhaald door modernere schepen en nieuwe technieken. Daarnaast laat de minister zich tot nu toe alleen leiden door de veiligheid op het kanaal. Voor voetgangers en fietsers is de route aan de westkant van het Amsterdam-Rijnkanaal onveiliger dan een overtocht met de veerpont.

De petitie tegen de opheffing is inmiddels al 5500 keer ondertekend. De petitie kan nog worden ondertekend op https://pontjenieuwerteraa.petities.nl/ en wordt naar verwachting eind juni aangeboden.

ANBI logoinfo@tevoet.nl

Aanbieden van content voor de website
kan via onze webredacteur@tevoet.nl

Geniet u ook van onverharde paden?
Steun ons dan en doneer.
Bankrekeningnummer
NL49 INGB 0000372685
Fiscaal nummer
8166.02.384

wandelroute tevoet