Vereniging van wandelaars.

Onverhard wandelen,  natuurlijk! 

 

 

zaterdag, 13 november 2021 21:28

Extra Algemene Ledenvergadering

Op dinsdag 23 november 2021 zal er een extra Algemene Ledenvergadering gehouden worden. Deze vergadering is nodig omdat er op de vergadering van 30 oktober, zoals wel verwacht was, onvoldoende leden aanwezig waren om te stemmen over de gewijzigde Statuten en Huishoudelijk Reglement. Deze extra vergadering zal via zoom gehouden worden. Aanmelden uiterlijk 19 november.
Voor verdere informatie zie de agenda of klik hier.

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk wil de onbewaakte overweg (NABO) in het onverharde wandelpad langs de Dubbele Wiericke afsluiten. Zie Nieuwsbericht van 20 oktober.
In de hoorzitting van 29 oktober hebben TeVoet ZH en 3 inwoners hun bezwaren mondeling toegelicht.
Lees meer in Verslag Hoorzitting Onttrekking Dubbele Wiericke en de Pleitaantekeningen.

Daarnaast heeft TeVoet ZH over deze zaak een brief aan de Gedeputeerde Anne Koning van de Provincie Zuid-Holland gestuurd.

In het nieuwsbericht van 19 september 2021 was al te lezen dat Erwin Kamp (lid van Provinciale Staten Utrecht, namens D66) in een opiniestuk in Trouw een pleidooi hield voor het behoud van Trage Paden als cultuurhistorisch erfgoed.
Inmiddels heeft hij een initiatiefvoorstel bij Provinciale Staten Utrecht ingediend. Ineke Thierauf heeft namens TeVoet regio Utrecht bij de Statencommissie Bestuur, Economie en Middelen van Provinciale Staten ingesproken om zijn voorstel te ondersteunen. Voor Inspraak Ineke Thierauf klik hier.
Voor het volledige Initiatiefvoorstel Erwin Kamp klik hier.

Aanstaande zaterdag 30 oktober zal de Algemene Ledenvergadering van TeVoet gehouden worden in Soest. Voor het bijwonen van deze vergadering is een coronatoegangsbewijs vereist. Bij binnenkomst bij Stayokay zal de QR-code gecontroleerd worden. Zonder geldige QR-code kunt u helaas niet deelnemen aan de vergadering. Het bestuur rekent op uw begrip. 
Voor de volledige brief die vandaag gestuurd is naar de leden die zich hebben aangemeld klik hier.  
Voor de agenda en de bijbehorende stukken: klik hier.

Jan Tukker, TeVoet-lid en actief in de werkgroep Paden van de Midden Delfland Vereniging, is op dit moment hard bezig met het beschrijven van het vijftigste ommetje.
Jan heeft het werk van Eef Boeve (overleden in 2018), de bedenker en maker van de oorspronkelijke 40 ommetjes in Midden Delfland, met enthousiasme voortgezet. Inmiddels is het aantal ommetjes gegroeid en zijn er ook ommetjes in het zogenaamde Oostland (dwz. de gemeenten die liggen in de driehoek tussen Rotterdam, Delft en Zoetermeer) bijgekomen.
Jan Tukker heeft drie favoriete ommetjes die (niet toevallig) een hoog gehalte onverhard hebben. 
Lees meer hierover: https://puuurmiddendelfland.nl/2021/04/29/45-ommetjes-in-midden-delfland/

De gemeenteraad van Bodegraven heeft begin 2021 besloten de onbewaakte spoorwegovergang (NABO) van het onverharde pad langs de Dubbele Wiericke te gaan sluiten. TeVoet en een aantal verontruste bewoners hebben hiertegen bezwaar gemaakt. Aanstaande maandag 25 oktober is er in Bodegraven hierover een hoorzitting. De gemeente lijkt niet te komen met een voor de wandelaar bevredigende oplossing. Het laatste woord is hierover dus nog niet gezegd.

ANBI logoinfo@tevoet.nl

Aanbieden van content voor de website
kan via onze webredacteur@tevoet.nl

Geniet u ook van onverharde paden?
Steun ons dan en doneer.
Bankrekeningnummer
NL49 INGB 0000372685
Fiscaal nummer
8166.02.384

wandelroute tevoet