Vereniging van wandelaars.

Onverhard natuurlijk!

 

 

 

 

Laatste nieuws

 

Over TeVoet

TeVoet heeft ten doel het in ruime zin behartigen van de belangen van de wandelaar in Nederland. TeVoet zet zich in voor behoud, verbetering en uitbreiding van onverharde paden. TeVoet streeft naar een optimale wandelinfrastructuur die goed toegankelijk (en bewegwijzerd) is voor de recreatieve wandelaar en die bovendien de mogelijkheid biedt interessante cultuur-historische en landschappelijke elementen aan de wandelaar te tonen.
TeVoet is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Contributie en giften zijn aftrrekbaar voor de inkomstenbelasting als aan de regels wordt voldaan. 

Nog geen lid?
Tussen 1 oktober en 31 december 2021 kunt u voordelig lid worden. U betaalt al de contributie voor het jaar 2022 maar uw lidmaatschap gaat per direct in. U ontvangt 4 keer het blad Lopend Vuur (december 2021 en 3 keer in 2022

Laatste nieuws

 • donderdag, 25 november 2021 15:36

  Algemene Ledenvergadering 2021

  Op zaterdag 30 oktober 2021 werd aan de Bosweg in Soest  de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van TeVoet gehouden. De jaarstukken werden doorgenomen en goedgekeurd. De ervaringen en de ontwikkelingen in de verschillende regio's werden besproken.
  Na de vergadering stond er in de eetzaal van de StayOkay een heerlijke lunch klaar.
  Daarna maakte iedereen zich klaar, regenjassen aan!, voor een mooie wandeling over de Soester Lange Duinen.
  Een video maakte duidelijk hoe dit gebied is ontstaan.

  Het (voorlopige) officiële verslag van de Algemene Ledenvergadering, het Jaarverslag 2020 (inclusief de verslagen van de regio's), de Jaarrekening 2020 en de begroting 2021/2022 zijn goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 30 oktober 2021.
  De verslagen van de regio's zijn ook te vinden in de rubrieken van de regio's <Vereniging> <Regio's>

 • woensdag, 24 november 2021 23:48

  Sluiting NABO Bodegraven: landelijke aandacht

  Al twee keer eerder (op 30 oktober en 9 november) hebben we bericht over de dreigende sluiting van een NABO bij Bodegraven. Door de sluiting (zonder goed alternatief) wordt niet alleen een van de oudste wandelroutes (Wiericke Wandelroute) geblokkeerd, maar kunnen ook bewoners van een nieuwbouwwijk geen ommetje door het mooie buitengebied maken. Eeffien Huizing, TeVoeter uit de regio Zuid-Holland, heeft via de lokale media (Radio West, 18 oktober) hier aandacht voor gevraagd en op de consequenties van deze sluiting gewezen. Het punt is nu ook opgepikt door de landelijke pers. Op 20 november kopte het AD: Verbijstering om sluiten spoorovergang op populaire wandelroute: ‘Dorp afgesloten van het buitengebied’.
  Voor het volledige bericht klik hier. 
  Het interview met Eeffien Huizing is te beluisteren op Radio West (rond 12u40) via deze link.   

   

 • zondag, 21 november 2021 18:40

  Een extra Jubileumroute: nummer 26

  Inmiddels zijn we in het 26ste jaar van TeVoet. En daarom nu een 26ste Jubileumroute: door de polders ten zuiden van Haastrecht en aangeboden door Eeffien Huizing.
  En natuurlijk weer met een heel hoog percentage onverhard. Deze route laat zien waarom het landschap in Nederland een cultuurlandschap is. De geschiedenis ervaren èn de natuur ervaren. Wat wil je nog meer?
  Heel veel wandelplezier!

 • zaterdag, 13 november 2021 21:28

  Extra Algemene Ledenvergadering

  Op dinsdag 23 november 2021 zal er een extra Algemene Ledenvergadering gehouden worden. Deze vergadering is nodig omdat er op de vergadering van 30 oktober, zoals wel verwacht was, onvoldoende leden aanwezig waren om te stemmen over de gewijzigde Statuten en Huishoudelijk Reglement. Deze extra vergadering zal via zoom gehouden worden. Aanmelden uiterlijk 19 november.
  Voor verdere informatie zie de agenda of klik hier.

 Partners

Logo AntilopeOutdoor
Bezoek hier de website
Lees hier de laatste nieuwsbrief

ANBI logoinfo@tevoet.nl

Aanbieden van content voor de website
kan via onze webredacteur@tevoet.nl

Geniet u ook van onverharde paden?
Steun ons dan en doneer.
Bankrekeningnummer
NL49 INGB 0000372685
Fiscaal nummer
8166.02.384

wandelroute tevoet