Vereniging van wandelaars.

Onverhard wandelen,  natuurlijk! 

 

 

Lopende zaken

1 maart 2024:
Het tunneltje als alternatief voor de NABO lijkt van de baan. De motie (zie bericht 28 februari) is gisteren in de gemeenteraad van Heemstede verworpen. 

TeVoet, Wandeloverleg Noord-Holland en Wandelnet bezinnen zich nu om alsnog een beroep te gaan doen op de Wegenwet. Prorail en de gemeente stellen de zaak voor alsof er van openbaarheid geen sprake is. Dat is echter niet steekhoudend aangetoond. Als aannemelijk gemaakt kan worden dat het pad en de overweg openbare weg is volgens de Wegenwet, dan kan bij het gemeentebestuur een handhavingsverzoek indiend worden op het moment dat de overweg gesloten wordt.

29 februari 2024:
De discussie wordt nog eens overgedaan in de gemeenteraad. Nog steeds is er geen inzichtelijke informatie over het onderzoek en de beschikbare middelen voor de tunnelopties. Raadsleden van CDA en D’66 hebben zich echter laten informeren door Prorail. Zij worden daar fel op aangevallen door VVD en Heemsteeds Burger Belang (HBB). CDA-raadslid Boeder bepleit de motie met verve. De motie wordt echter niet aangenomen: CDA, GroenLinks en D’66 stemmen voor, PvdA, HBB en VVD stemmen tegen. Met name de stemmen van PvdA verbazen.
Voor de opname van de bespreking van het agendapunt Leyduin in de gemeenteraad klik hier.

28 februari 2024:
Op 29 februari 2024 zal de Raad van Heemstede stemmen over een motie om toch de mogelijkheid van een tunneltje weer te onderzoeken. Voor de volledige motie klik hier.
De sluiting van de NABO staat gepland in maart 2024. Er is een petitie gestart om deze overgang open te houden totdat er een alternatieve kruising is gerealiseerd. Teken de petitie! Klik hier.

Voor de volledige voorgeschiedenis zie hieronder.

woensdag, 30 augustus 2023 23:42

Sluiting NABO Bodegraven/Driebruggen

230314 duiker Jan met spanndoek

Augustus 2023:
TeVoet heeft 17 augustus jl. een brief gestuurd aan B&W van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en ProRail, waarin wordt aangedrongen om nu eindelijk het in mei al aangekondigde overleg over de alternatieve kruising te doen plaatsvinden. Dit overleg is urgent door de aanbesteding van de vervanging van de duikers door ProRail. De vervanging zal zomer 2024 plaatsvinden. Voor de tekst van de brief klik hier:


Juli 2023 : 
Op 5 juli 2023 heeft de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk een motie aangenomen (voor de hele motie klik hier) om eerst de route van een alternatieve kruising vast te leggen voordat de spoorwegovergang in de Dubbele Wiericke bij Nieuwerbrug aan de openbaarheid kan worden onttrokken. Fysiek is de spoorwegovergang al in december 2021 door ProRail afgesloten, maar het staat nog steeds op de wegenlegger.

Deze motie op initiatief van D’66 was een reactie op het voorstel van B&W om tot onttrekking over te gaan. Toen dit onverwachte voorstel bekend werd is TeVoet samen met de inwoners in actie gekomen door in te spreken (voor de tekst klik hier) en brieven te schrijven. Met het boven genoemde als resultaat. 

Het voorstel van B&W was onverwacht, omdat er juist successen waren geboekt, die ook bekend waren bij B&W.
Namelijk:

  • De Gasunie is akkoord gegaan om een deel van de Gasuniekade te gebruiken. Hierdoor zouden wandelaars na het spoor gekruist te hebben via een duiker, aan de overzijde naar het Dubbele Wierickepad kunnen lopen (zie schets bij bericht van januari 2023)
  • ProRail heeft toe gezegd een derde van de kosten te betalen van welke duurzame optie de gemeente ook zal kiezen.

Een grote uitdaging ligt nu in het vinden van financiële middelen, aangezien de gemeente de armste gemeente is van Zuid-Holland. Wij gaan al onze creativiteit inzetten om subsidiemogelijkheden en sponsoren te zoeken.

Hieronder de voorgeschiedenis

donderdag, 25 mei 2023 13:13

Kerkepad in Ouddorp moet open blijven

klarenbeek foto 29 mei 2023    De rechtbank oordeelt dat het beroep gegrond is en maakte korte metten met het verweer van de gemeente. De rechtbank geeft de gemeente in overweging om met TeVoet, natuurlijk Ouddorp, belanghebbenden en overige derden in gesprek te gaan.
Voor het nieuwsbericht klik hier.

26 mei 2021  De gemeente Goeree-Overflakkee wil het Klarenbeeksepad, een mooi eeuwenoud kerkepad in Ouddorp, sluiten. Voor een persbericht klik hier. Zowel de vereniging Natuurlijk Ouddorp als de vereniging TeVoet hebben beroep ingesteld bij de bestuursrechter tegen het besluit van de gemeenteraad het Klarenbeeksepad aan de openbaarheid te onttrekken. 
Er is een petitie gestart. Voor het volledige bericht klik hier.

veerpont Gelderland Gorssel Wilp18 maart 2023:
Op 9 maart is de petitie aangeboden aan de lijsttrekkers van alle  partijen die meedoen met de verkiezingen in Gelderland. VNG Gelderland heeft modellen voor oplossingen opgesteld, de exploitanten en de oevergemeenten gaan met elkaar in gesprek. Ook van de Provincie wordt een actieve rol verwacht, en zo nodig een financiele bijdrage. Voor de hele update klik hier.

20 februari 2023: eind januari vond, in de aanloop naar de Provinciale Verkiezingen het Groot Gelders Verendebat plaats. De petitie is inmiddels meer dan 20.000x getekend. Dat kan trouwens nog steeds.
Voor uitgebreidere informatie klik hier.

14 januari 2023: De provincie Gelderland wil niet langer bijdragen aan het Gelderse Verenfonds. Dit vormt een directe bedreiging voor het behoud van veel fiets- en voetveren. De acties worden uitgebreid. Voor het bericht klik hier.

23 december 2022: Opnieuw problemen met fietsveren: het veer bij Millingen vaart in de wintermaanden niet meer. Dit veer vormt een belangrijke schakel in o.a. het Pieterpad. Alternatieven zijn in de vrij wijde omgeving niet voorhanden. Veel organisaties hebben de handen ineen geslagen en zijn diverse acties begonnen, o.a. een petitie. Voor het bericht klik hier

19 januari 2023: Jaren geleden kon voorkomen worden dat de HSL dwars door het Groene Hart zou gaan denderen. Ze ligt nu in een tunnel. 
De behoefte aan veel nieuwbouw vormt nu opnieuw een bedreiging voor het Groene Hart, een prachtig wandelgebied, en de groene long van de Randstad. 
Natuurorganisaties komen in actie: teken de petitie!
Voor het bericht klik hier.

16 december 2022: oplossing gevonden: overeenstemming over fietsbrug ter vervanging van de pont. Voor bericht klik hier

8 december 2022: de Tweede Kamer heeft een motie aangenomen om de pont in de vaart te houden tot er een oplossing is gevonden. Voor bericht klik hier.

28 juni 2022: De petitie is ruim 6400x getekend en aangeboden aan de Tweede Kamer. De minister wil de veerdienst toch opheffen. Voor het volledige bericht klik hier.

13 juni 2022: Actiecommittee stuurt open brief aan minister Harbers. Petitie inmiddels 5500x getekend. Voor het volledige bericht klik hier. 

29 maart 2022  Rijkswaterstaat overweegt om het fiets- en voetveer over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Breukelen op te heffen. Rijkswaterstaat dreigt hiermee het contract te verbreken dat ze in 1888 afsloot met het Waterschap. Dat mag niet gebeuren! Wandelnet, Fietsersbond, Te Voet en Vrienden van de Voetveren vragen dat Rijkswaterstaat de verbinding tussen Nieuwer ter Aa en Breukelen in stand houdt, door middel van de veerdienst of door middel van een alternatief.De veerpont vaart al zolang als het Kanaal bestaat. Het fiets- en voetveer is de levensader voor Nieuwer ter Aa. Het is ook onmisbaar voor het Floris-V-pad (LAW) en het Utrechtse Wandelnetwerk. Voor het volledige bericht klik hier

Pagina 1 van 2

ANBI logoinfo@tevoet.nl

Aanbieden van content voor de website
kan via onze webredacteur@tevoet.nl

Geniet u ook van onverharde paden?
Steun ons dan en doneer.
Bankrekeningnummer
NL95 TRIO 0320 6261 05
Fiscaal nummer
8166.02.384

wandelroute tevoet