dinsdag, 09 november 2021 13:09

Hoorzitting NABO Bodegraven: TeVoet ZH heeft bezwaren toegelicht

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk wil de onbewaakte overweg (NABO) in het onverharde wandelpad langs de Dubbele Wiericke afsluiten. Zie Nieuwsbericht van 20 oktober.
In de hoorzitting van 29 oktober hebben TeVoet ZH en 3 inwoners hun bezwaren mondeling toegelicht.
Lees meer in Verslag Hoorzitting Onttrekking Dubbele Wiericke en de Pleitaantekeningen.

Daarnaast heeft TeVoet ZH over deze zaak een brief aan de Gedeputeerde Anne Koning van de Provincie Zuid-Holland gestuurd.

De provincie is, naast de gemeente en ProRail, ondertekenaar van de overeenkomst waarin afspraken worden gemaakt over de afsluiting van de overweg.
TeVoet vraagt de provincie het omstreden besluit rond de opheffing van de NABO aan te houden en een goed alternatief te zoeken, zodat de waardevolle verbinding in het pad langs de Dubbele Wiericke voor wandelaars in stand blijft.
De afsluiting van de NABO zou volgens TeVoet haaks staan op het eerder door gedeputeerde Anne Koning bepleitte loopbeleid van de provincie, gericht op een gezonde bevolking, goede stad-en landverbindingen en recreatiemogelijkheden om de hoek. Lees de volledige brief van teVoet aan de gedeputeerde.

 

ANBI logoinfo@tevoet.nl

Aanbieden van content voor de website
kan via onze webredacteur@tevoet.nl

Geniet u ook van onverharde paden?
Steun ons dan en doneer.
Bankrekeningnummer
NL95 TRIO 0320 6261 05
Fiscaal nummer
8166.02.384

wandelroute tevoet