vrijdag, 08 december 2023 16:39

Landschapsmonitor Provincie Groningen

007 niehove

Onze vereniging houdt zich in eerste instantie bezig  met het bechermen van het Onverharde Pad. Daarbij stuit je op allerlei raakvlakken. Hoe provincies het landschap onderhouden en inrichten bijvoorbeeld. Zo heeft de provincie Groningen een vierjaarlijkse beleidscyclus van  de omgevingsvisie en - verordening. Bekijk hier de Landschapsmonitor.

ANBI logoinfo@tevoet.nl

Aanbieden van content voor de website
kan via onze webredacteur@tevoet.nl

Geniet u ook van onverharde paden?
Steun ons dan en doneer.
Bankrekeningnummer
NL95 TRIO 0320 6261 05
Fiscaal nummer
8166.02.384

wandelroute tevoet