Vereniging van wandelaars.
Onverhard wandelen, natuurlijk!

 

 

donderdag, 06 oktober 2022 15:25

Hekken op de dijk bij Aalsmeer moeten weg

Op de Hoge Dijk in Aalsmeer ligt al sinds jaar en dag een voetpad dat belopen wordt door zowel lokale ommetjesmakers als wandelaars van verder weg. Nu hebben aanwonenden het wandelpad op de dijk geblokkeerd met hekken van bijna twee meter hoog. Wandelnet, TeVoet, vereniging van wandelaars en de Aalsmeerse Werkgroep Hoge Dijk Open riepen de gemeente op tot actie en stuurden een handhavingsverzoek.
De indieners zijn verontwaardigd dat dit prachtige wandelpad onbegaanbaar is gemaakt en hebben de gemeente om handhaving gevraagd. Ze willen graag dat binnenkort de door omwonenden geplaatste hekken en verbodsborden worden verwijderd. Mede vanwege de cultuurhistorische waarde van het wandelpad in de sterk verstedelijkte omgeving.  

dijkAalsmeerBelangrijke wandelverbinding
Het pad maakt deel uit van het gemarkeerde wandelroutenetwerk Noord-Holland, aan de ontwikkeling waarvan gemeente en provincie meewerkten. Ook betreft het een traject van het Pelgrimspad, een Lange-Afstand-Wandelpad dat onderdeel is van het nationale wandelnetwerk dat mede door de provincie gefinancierd wordt. Door de hekken moet er nu worden omgewandeld via een onaantrekkelijke en onveiligere weg. Voor de leefbaarheid en beleefbaarheid van de omgeving voor zowel de wandelaar uit de buurt als die van verre moeten de hekken worden weggehaald, zegt Frank Hart, coördinator belangenbehartiging Wandelnet.

Hoge Dijk is een openbare weg
De hoge hekken blokkeren sinds dit voorjaar de Hoge Dijk, volgens een vertegenwoordiger van veel omwonenden om een einde te maken aan overlast en onveiligheid. Het wandelpad ligt weliswaar op particuliere gronden, maar is al meer dan 30 jaar voor iedereen toegankelijk. Er loopt sinds 1986 en mogelijk al eerder een gemarkeerd lange-afstand-wandelpad (eerst onder de naam ‘Amsterdamse Ommegang’, momenteel Pelgrimspad). Ook zijn er tientallen getuigenverklaringen van mensen die de Hoge Dijk al meer dan 30 jaar zonder enige belemmering gebruiken. Dit maakt dat het voetpad sinds tenminste 2016 een openbare weg is doordat hij meer dan dertig achtereenvolgende jaren voor ieder toegankelijk is geweest.  

Samen werken aan een oplossing
Wandelnet, Te Voet, vereniging van wandelaars en Werkgroep Hoge Dijk Open hebben begrip voor het ongemak en de overlast die de betreffende eigenaren zeggen te ondervinden van het oneigenlijk gebruik van het voetpad. Het liefst willen de indieners werken aan een oplossing waar alle partijen zich zoveel mogelijk in kunnen vinden. Dit zodat de Hoge Dijk een fijne plek is voor voetgangers en omwonenden.

Getuigenverklaring
Een groep gebruikers van de Hoge Dijk is gestart met het verzamelen van  getuigenverklaringen. Met voldoende getuigenverklaringen is de gemeente bevoegd
de hekken weg te laten halen.
Daarom vragen we ook u om de getuigenverklaring in te vullen en (Belangrijk!) te ondertekenen. U vindt de getuigenverklaring hier.

ANBI logoinfo@tevoet.nl

Aanbieden van content voor de website
kan via onze webredacteur@tevoet.nl

Geniet u ook van onverharde paden?
Steun ons dan en doneer.
Bankrekeningnummer
NL95 TRIO 0320 6261 05
Fiscaal nummer
8166.02.384

wandelroute tevoet