Vereniging van wandelaars.
Onverhard wandelen, natuurlijk!

 

 

donderdag, 16 juni 2022 14:27

Brief Tweede Kamer en de NABO Bodegraven (Nieuwerbrug)

TeVoet heeft samen met andere organisaties een brief gestuurd naar de 2e Kamer en Staatssecretaris Heijnen van I&W.
De brief gaat over de onevenredige nadelige effecten van de huidige aanpak van de onbewaakte overwegen (NABO’s). De NABO bij Nieuwerbrug is één van de drie casussen in de brief.
Wij pleiten voor maatwerkoplossingen, 100 % financiering door het rijk en heel belangrijk, een integrale belangenafweging die nu vaak ontbreekt.
De effecten van de sluiting van een NABO, zonder dat er een alternatief is raakt namelijk niet alleen de inwoner en de wandelaar, maar ook de leefbaarheid, de volksgezondheid en het klimaat.
De stand van zaken m.b.t. deze NABO: de wethouder heeft samen met ProRail en het Waterschap een oplossing gevonden. De duiker 100 meter ten oosten van de Dubbele Wiericke droog leggen.

Na de onderdoorgang moet dan 100 meter parallel aan het spoor over een kade teruggelopen worden naar de Dubbele Wiericke.
Helaas weigert de Gasunie (op dit moment) haar medewerking, omdat er onder de kade een gasleiding loopt. Het is duidelijk dat van een integrale belangenafweging geen sprake is: Gasunie kijkt alleen naar zijn eigen ding en andere aspecten blijven buiten beschouwing. Hopelijk komt hier nog verandering in.

Brief Tweede Kamer

ANBI logoinfo@tevoet.nl

Aanbieden van content voor de website
kan via onze webredacteur@tevoet.nl

Geniet u ook van onverharde paden?
Steun ons dan en doneer.
Bankrekeningnummer
NL95 TRIO 0320 6261 05
Fiscaal nummer
8166.02.384

wandelroute tevoet