woensdag, 02 februari 2022 09:34

Zelfdragende vlonder door duiker lijkt oplossing behoud wandelpad Dubbele Wiericke

Eerder is hier bericht over de (dreigende) sluiting van de spoorwegovergang in het pad langs de Dubbele Wiericke in Nieuwerbrug bij Bodegraven, ZH (zie nieuwsbericht van 24 november 2021).

De bezwaarschriftencommissie van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft het bezwaar van TeVoet ZH tegen het besluit het pad aan de openbaarheid te onttrekken inmiddels gegrond verklaard.

Naar aanleiding van het advies van de bezwaarschriftencommissie heeft de gemeenteraad unaniem een motie over en een amendement op het eerdere besluit aangenomen.

Het amendement komt erop neer dat het pad niet van de wegenlegger verdwijnt en dus toegankelijk blijft.

De motie roept de wethouder op de afsluiting van de spoorwegovergang te handhaven uit veiligheidsoverwegingen en opnieuw met ProRail in overleg te treden met het doel de naastgelegen duiker geschikt te maken als voetgangersonderdoorgang.

Het bericht op de nieuwssite BR6.nl geeft hiervan een goede samenvatting in woord en beeld:

https://br6.nl/regionieuws/zelfdragende-vlonder-door-duiker-lijkt-oplossing-behoud-wandelpad/

ANBI logoinfo@tevoet.nl

Aanbieden van content voor de website
kan via onze webredacteur@tevoet.nl

Geniet u ook van onverharde paden?
Steun ons dan en doneer.
Bankrekeningnummer
NL95 TRIO 0320 6261 05
Fiscaal nummer
8166.02.384

wandelroute tevoet