Vereniging van wandelaars.

Onverhard natuurlijk!

 

 

Agenda

Search
Zoeken
Algemene Ledenvergadering TeVoet, Soest
Zaterdag, 30 Oktober 2021

De Algemene Ledenvergadering van TeVoet zal weer fysiek gehouden worden.
Plaats: Stayokay Soest, Bosstraat 16, 3766 AG Soest

Voor deelname is een geldig corona toegangsbewijs vereist.
Voor brief van bestuur hierover klik hier.

Agenda
10u -     10u30     Ontvangst met koffie en koek
10u30 - 12u30     Algemene Ledenvergadering  Voor de vergaderagenda zie de uitnodigingsbrief en hieronder
12u30 - 13u30     Lunch
13u30 - 15u30     Wandeling door de Soester Lange Duinen
15u30 - 16u         Borrel

Voor de uitgebreide uitnodigingsbrief  klik hier.
In verband met de organisatie aanmelden vóór 20 oktober (zie uitnodigingsbrief).

Agenda van de ALV

1. Opening

2. Mededelingen

3. Verslag ALV 2020 

4. Jaarverslagen 2020 Bestuur en Regio’s Gelderland, Limburg, Noord-Holland, Utrecht (Jaarverslag, Activiteiten en successen), Zuid-Holland.

5. Financiën
- Jaarrekening 2020 
- Kascommissie: advies m.b.t. decharge bestuur, decharge bestuur
- Benoeming nieuwe leden: Marijke Brand (2021-2022) Niek Fraterman (reserve 2021, lid 2022-2023)
- Begroting 2021 – voorlopige begroting 2022

6. Bestuursverkiezing:
- Aftredend en herbenoembaar: -Ineke Thierauf (lid) en Jeroen Jacobse (voorzitter)
- kandidaat secretaris: ????? nog steeds vacature

7. Stemming over nieuwe Statuten en Huishoudelijk Reglement → er is een quorum van 75% van de leden nodig. Indien deze niet aanwezig zijn komt er binnenkort extra vergadering via zoom gehouden, alleen voor behandeling en stemming statuten en huishoudelijk reglement.

8. Regiocontactpersonen- Vervulling vacatures- Taakomschrijving 

9. Beleidsplan 2021-2025 

10.Contacten met andere partijen- Wandelnet: samenwerking Campagne Onverhard- Nivon- Overige

11.Lopend Vuur, website

12.Ledenwerving

13.Rondvraag

14.Sluiting

 

 

Locatie 

ANBI logoinfo@tevoet.nl

Aanbieden van content voor de website
kan via onze webredacteur@tevoet.nl

Geniet u ook van onverharde paden?
Steun ons dan en doneer.
Bankrekeningnummer
NL49 INGB 0000372685
Fiscaal nummer
8166.02.384

wandelroute tevoet