Vereniging van wandelaars.
Onverhard wandelen, natuurlijk!

 

 

Nieuws

Wie de Gemeenschappelijke Maas wil oversteken kent ze wellicht al, de fiets- en voetgangersveren Ohé en Laak (NL) – Ophoven (B), Grevenbicht (NL) – Rotem (B) en Geulle (NL) - Uikhoven (B). De Maasveerpontjes vormen een belangrijk verbindend element tussen de twee Limburgen. De pontjes zijn ook essentieel voor het grensoverschrijdende RivierPark Maasvallei. Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, gaf vandaag samen met de Vlaamse en Nederlandse partners het feestelijke startschot voor het nieuwe vaarseizoen. Zij maakte bekend dat vanaf 1 april dit jaar alle fietsers en wandelaars de oversteek met de veerpontjes gratis kunnen maken. Voor meer informatie klik hier.

vrijdag, 18 augustus 2023 16:22

Verdwijnen van reisboekenwinkels

Ook de wandelaar maakte in het verleden graag gebruik van de reisboekenwinkel. Maakte ? Kennelijk, want het gaat niet goed met de reisboekenwinkels. Waren er in 2019 nog 7, nu nog maar 4. Pensionering, te hoge huren, internet: het vergt allemaal zijn tol. Aldus een mailing van de bekende uitgever van wandelboeken: Gegarandeerd Onregelmatig. Voor meer info klik hier.

maandag, 14 augustus 2023 23:38

Sluiting NABO Bodegraven/Driebruggen

Er is een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan het dossier "Sluiting NABO Bodegraven" : 

Op 5 juli 2023 heeft de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk een motie aangenomen (voor de hele motie klik hier) om eerst de route van een alternatieve kruising vast te leggen voordat de spoorwegovergang in de Dubbele Wiericke bij Nieuwerbrug aan de openbaarheid kan worden onttrokken. Fysiek is de spoorwegovergang al in december 2021 door ProRail afgesloten, maar het staat nog steeds op de wegenlegger.
Deze motie op initiatief van D’66 was een reactie op het voorstel van B&W om tot onttrekking over te gaan. Toen dit onverwachte voorstel bekend werd is TeVoet samen met de inwoners in actie gekomen door in te spreken (voor de tekst klik hier) en brieven te schrijven. Met het boven genoemde als resultaat. 

Het voorstel van B&W was onverwacht, omdat er juist successen waren geboekt, die ook bekend waren bij B&W. Namelijk:

  • De Gasunie is akkoord gegaan om een deel van de Gasuniekade te gebruiken. Hierdoor zouden wandelaars na het spoor gekruist te hebben via een duiker, aan de overzijde naar het Dubbele Wierickepad kunnen lopen
  • ProRail heeft toe gezegd een derde van de kosten te betalen van welke duurzame optie de gemeente ook zal kiezen.

Een grote uitdaging ligt nu in het vinden van financiële middelen, aangezien de gemeente de armste gemeente is van Zuid-Holland. Wij gaan al onze creativiteit in zetten om subsidiemogelijkheden en sponsoren te zoeken.
Voor het volledige dossier klik hier.

Op 16 september wordt er een bijzondere wandeling gehouden tussen Munnekezijl en Ferwert, in Noord-Oost Friesland. De organisatoren wonnen met dit project de LF2028prijs. " Verbinding door beweging in een mooie omgeving geeft plezier aan het leven", is het uitgangspunt. ( Zie ook het item "Ga je meer bewegen als je dichtbij een park woont? " van 1-8-2023). Hier wordt op creatieve wijze vorm aan gegeven. Eén en ander past wel binnen de doelstellingen ven TeVoet, lijkt ons. Klik voor meer informatie hier.

 

 

Op 5 juli 2023 heeft de gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk een motie aangenomen (klik hier) om eerst de route van een alternatieve kruising vast te leggen voordat de spoorwegovergang in de Dubbele Wiericke bij Nieuwerbrug aan de openbaarheid kan worden onttrokken.Nabo nieuwerbrug   Voor volledige tekst klik hier.

 

Deze prangende vraag werd gesteld in het kader van het onderzoeksproject Space2 Move. De overheid is verplicht ervoor te zorgen dat de omgeving bijdraagt aan een betere gezondheid. Er komt binnenkort , naar verwachiting,  een Omgevingswet die dit zelfs verplicht. Het heeft wel iets tragisch-/komisch: de wens de medeburger aan te zetten tot meer bewegen... Die aansporing hebben wij als TeVoeter niet nodig. Zie voor nadere informatie over genoemd project.

ANBI logoinfo@tevoet.nl

Aanbieden van content voor de website
kan via onze webredacteur@tevoet.nl

Geniet u ook van onverharde paden?
Steun ons dan en doneer.
Bankrekeningnummer
NL95 TRIO 0320 6261 05
Fiscaal nummer
8166.02.384

wandelroute tevoet