Vereniging van wandelaars.

Onverhard natuurlijk!

 

 

 

 

donderdag, 08 maart 2018 11:34

Nieuwe successen 2017 regio Zuid-Holland

In 2017 zijn door het WandelOverleg Zuid-Holland, dat bestaat uit 10 actieve TeVoeters, weer nieuwe successen bereikt: een nieuwe wandelbrug in de Alblasserwaard, en de afronding van het ontwerp van laatste regionale wandelroutenetwerk in Zuid-Holland.

In de Alblasserwaard is een wandelbrug over de Dwarsgang (bij Ottoland) gereedgekomen.
Rien v.d. Berg heeft zich namens TeVoet hiervoor hard gemaakt bij de aanleg van een fietspad over een destijds onverharde kade. Wandelaars kunnen nu aan de overkant lopen, terwijl fietsers op het aangelegde fietspad fietsen. Kon het zo maar altijd in Nederland worden opgelost! Bewoners van het gebied maken dankbaar gebruik van de brug, omdat nu de mogelijkheid van een rondwandeling is ontstaan.

Van het laatste regionale wandelroutenetwerk in Zuid-Holland (Hoeksche Waard), is in 2017 het ontwerp afgerond. Het plan is om alle bordjes en paaltjes in de zomer van 2018 geplaatst te hebben. Daarmee ontstaat een provincie-dekkend geheel van regionale wandelroutenetwerken die op elkaar aansluiten. De feestelijke opening vindt hoogstwaarschijnlijk plaats op donderdag 27 september 2018 in de Hoeksche Waard. Nadere informatie hierover volgt.

In 2018 zal de provincie Zuid-Holland een tweetal onderzoeken laten uitvoeren.
1. De stand van zaken van het provinciale wandelroutenetwerk (nulmeting) en wat er nog moet gebeuren.
2. Een inventarisatie van de mogelijke taken van een routebureau.
Met name de vertegenwoordigers van TeVoet in de provinciale Klankbordgroep Wandelroutenetwerk hebben op deze onderzoeken aangedrongen. Door beheer en  doorontwikkeling van het netwerk op te dragen aan een (provinciaal) routebureau kan ook in de toekomst de kwaliteit van het netwerk geborgd blijven.    

In het jaarverslag 2017 (verschijnt binnenkort op de website) is nog meer te lezen over de activiteiten en resultaten van TeVoet in Zuid-Holland.

 

ANBI logo
Aanbieden van content voor de website
kan via onze webredacteur@tevoet.nl

Geniet u ook van onverharde paden?
Steun ons dan en doneer.
Bankrekeningnummer
NL49 INGB 0000372685
Fiscaal nummer
8166.02.384

wandelroute tevoet