• slider1.jpg
  • slider2.jpg
  • slider3.jpg

WELKOM OP DE WEBSITE VAN TE VOET

Vereniging van wandelaars onverhard natuurlijk!!

Wandelen langs de oude Rijnstrangen

In 2006 is er in Lopend Vuur een artikel verschenen over het gebied bij de oude Rijnstrangen bij Aerdt en Oud Zevenaar. In het artikel werden een aantal verbeteringen aangekondigd. TeVoet ging er 6 jaar na dato weer kijken.  Voor alle Lopend Vuur lezers die het artikel niet meer hebben, nemen we de nieuwe routebeschrijving op in dit nummer met kaartje van de route.

kaartjerijnstrangen

In het artikel in 2006 werd een 2e trekpontje aangekondigd.
Het tweede trekpontje is er gekomen, op de plek waar vroeger het veer naar Pannerden was. De route loopt wat anders dan toendertijd aangekondigd, dat levert iets meer lopen op de Berghoofdse weg op. Daarnaast is het nu mogelijk om bij de dijk bij Oud Zevenaar onderlangs te lopen in plaats van bovenlangs op de asfaltdijk.

Wandelend vanaf het station Zevenaar loop je zo de rust in, alleen op de Pannerdense weg en de Berghoofdse weg loop je even op een druk bereden weg. Verder is er op de route sprake van een on-hollandse stilte. Op de wandeling die we  begin juli 2012 maakten, zagen we zwarte sterns, met jongen op hun vlotjes op het water, zat de familie Ooievaar op het nest en  bleven ze stoïcijns zitten, toen we er onder door liepen. De karekiet liet zich horen, de rietgros liet zich zien. De roerdomp hebben we niet gespot, maar deze laat zich niet vaak zien of horen. Op de verruigde terreintjes stond wilde kaardenbol, clematissen groeiden in de bomen en in het water stond krabbenscheer en pijlkruid, wat duidt op goede waterkwaliteit.
De beschreven aanlooproute vanaf Zevenaar loopt langs ontstane gaten door ontgronding door een steenfabriek, zodat je al snel het stedelijk gebied hebt verlaten.
 
De trekpontjes zijn erg robuust uitgevoerd, dat betekent dat er flink getrokken moet worden om de pont in beweging te houden! Een aantal opstapjes was wankel en soms was er geen bescherming om het prikkeldraad waar je overheen moest stappen, zodat je mogelijk wel eens onder het prikkeldraad moet kruipen. Uiteraard is het gras nat na periodes met regen. Kortom een tocht met een avontuurlijke twist en een zeer hoog onverhard gehalte, het heeft alles waarvoor TeVoet in Nederland pleit.

Aanlooproute vanaf het station van Zevenaar
Uit het station rechtsaf, voetpad naar overweg.
De overweg oversteken, ringbaan Zuid oversteken en rechtsaf Zuiderlaan in.
Daarna eerste weg links Panovenweg ingaan. Daar waar de Panovenweg naar rechts buigt, rechtdoor gaan de Breulylaan in. Tegenover huis met nummer 1, rechtsaf voetpad ingaan. Dit volgen tot aan een plas. Hier rechtsaf  langs de plas gaan en daarna over een bruggetje. Asfaltweg oversteken, linksaf en dan weer rechtsaf voetpad. Dit voetpad volgen dat weer langs een plas loopt. Aan het einde links pad omhoog naar de dijk. Dijk oversteken en naar beneden rechtdoor uiterwaard in.
De rondwandeling begint hier.

Rondwandeling langs de oude Rijnstragen
Vóór  de brug in de weg rechtsaf. Dit pad gaat iets verder weg over een zomerdijk lopen. Dit steeds volgen totdat het pad weer naar de dijk loopt. Net voor de dijk linksaf door hek, Staatsbosbeheer terreintje op. Dit komt langs een sluisje uit op weg, hier rechtsaf de dijk op. Hier linksaf, fietspad volgen. Bij bomen na het weiland linksaf pad in bij houten hek met Berghoofdse Veerweg. Rechtdoor lopen tot trekpontje. Hier lag vroeger het veer over de  Rijnstrang, die bevaren werd, voordat het Pannerdensch kanaal deze functie heeft overgenomen. Aan de overkant bij de weg is een informatiebord met de geschiedenis. Na de overtocht met het trekpontje de asfaltweg vervolgen tot er een smal pad naar links komt en je de uiterwaard weer ingaat. Dit pad volgen, soms door een rivierbos, soms langs een akker en aan het eind langs een watergang tot bij het oude gemaal op de Deukerdijk. Hier linksaf, de dijk volgen (NB er loopt ook een route richting Pannerden aan de overkant van de dijk langs het vervolg van de watergang).

Voorbij het Dijkmagazijn linksaf de uiterwaard in (langs een ooievaarsnest), dit is de Eendepoelsche Buitenpolder. Deze is van 1 november tot 1 maart niet toegankelijk.  De zomerdijk blijven volgen naar rechts, over diverse opstapjes. Na een paar honderd meter linksaf. Bij een rij hoge populieren rechtsaf, pad onder de bomen. Aan het eind rechtsaf en dan weer linksaf door de weilanden en weer naar een zomerkade toe. Op de zomerkade linksaf naar het trekpontje.  Aan de overkant linksaf. 150 meter verder rechtsaf langs een watergang, is nog al smal. Bij een oud afwateringssluisje  enkele tientallen meters naar links lopen en daarna rechtsaf een wei door naar de hoge dijk , van de voormalige Lijmerse Overlaat. Op de dijk linksaf en na 250 meter linksaf de dijk af, naar de boerderij ‘De Nooteboom’.  Bij de Nooteboom rechtsaf de oude Zevenaarse dijk (is een gewone half verharde weg) op. Aan het eind linksaf de dijk op. Bij de oude Zevenaarse parochiekerk  linksaf het ‘Olde Processiepad’ nemen. Aan het eind weer linksaf de dijk op. Kort hierna linksaf de dijk af en meteen weer rechtsaf graspad door de uiterwaarden. Dit pad komt aan het eind uit op een weg, hier rechtsaf de dijk op.
Hiermee is de rondwandeling voltooid en kan de wandelaar nu omgekeerd de aanlooproute naar het station Zevenaar nemen.

De rondwandeling is 14 kilometer lang, met de aan- en aflooproute van het station Zevenaar komt de route op 17 kilometer.

Voor de informatie over de andere wandelingen dient u lid te worden.

NIEUWS

Zuid Hollands Landschap zet wandelaar op verkeerde been

Gebied Luistenbuul weer afgesloten

...


Lees meer...

 

Overzicht wandelroutes die in Lopend Vuur zijn gepubliceerd

Nu gemakkelijker zoeken.

 

...


Lees meer...

 

Geen fietspad door de Amsterdamse Waterleidingduinen

 

De aanvraag in 2009 van een...


Lees meer...

Activiteiten

 

Nieuwjaarswandeling rond Hazerswoude op zaterdag 13 januari 2018

TeVoet Zuid Holland...


Lees meer...

Op zaterdag 25 november 2017 organiseert TeVoet een wandeling door Hitland.

 

Wandeling.

 

De...


Lees meer...

 wandelingen zondag 12 november vanuit Groene Hartplein Zoeterwoude Dorp (Transferium)

In...


Lees meer...

Lopend Vuur

 
  • Montferlandse bulten
  • Anders wandelen langs de Maas
  • Rond(je) Leerdam

    Voor meer informatie, klik hier.

Wandelroutes

Hieronder vindt u een prachtige wandeling die u kosteloos kunt bekijken en downloaden.
Wandelen langs de oude Rijnstrangen

Deze wandeling loopt in het gebied bij de oude Rijnstrangen bij Aerdt en Oud Zevenaar.
Wandelend vanaf het station Zevenaar loop je zo...


Lees meer...