• slider1.jpg
  • slider2.jpg
  • slider3.jpg

Nieuws

Nieuwjaarswandeling in Midden Delfland

Zaterdag 16 januari 2016 geslaagde nieuwjaarswandeling

 

Zoals gebruikelijk openen we het jaar met de nieuwjaarswandeling van TeVoet.

 

Op zaterdag 16 januari 2016 liepen 15 wandelaars de nieuwjaarwandeling van TeVoet.

Vanaf Hodenpijl liepen we via Schipluiden naar 't Woudt.

Onderweg werden we getrakteerd op twee hagelbuien.

Des te beter smaakte de koffie met gebak in 't Woudt.

 

Afgezien van de twee hagelbuien was het mooi wandelweer met fraaie luchten.

Na afloop van de wandeling bezochten we het museum in het oude stationsgebouw in Schipluiden, waar een tentoonstelling over de oude kerkepaden in Delfland is.

Ook over een kerkepad waar we zojuist gelopen hadden. Dus zeer toepasselijk.

Daarna naar de traditionele nieuwjaarsdronk in Indigo.

14 wandelaars namen ook deel aan het dineetje in Indigo, waar weer uitgebreid bijgepraat kon worden

 

Jan Rijnsburger bedankt voor de organisatie!

 

Middengeleiders: wandelaars kunnen veiliger oversteken

Bij groot onderhoud N282 aan wandelaars gedacht

 

Bij het groot onderhoud aan de Rijksweg tussen Dorst en Rijen zijn op vier plaatsen middengeleiders aangebracht: de weg buigt een stukje uit waardoor er een smal eilandje in de middenberm ontstaat. Wandelaars en fietsers kunnen nu in twee keer de weg oversteken.

De oude rijksweg tussen Breda en Tilburg is nu een provinciale 80 km-weg. Deze N282 is behoorlijk druk. Voor wandelaars en fietsers werd het steeds lastiger om de weg veilig over te steken.

Vanuit de richting Rijen kom je bij de Broodbaan de eerste middengeleider tegen. Over dit nog steeds onverharde pad fietsten vroeger de arbeiders uit Molenschot naar de leerfabrieken in Rijen om er hun brood te verdienen. Dat verklaart de naam. Nu loopt het wandelnetwerk erover: het vormt voor wandelaars een directe (en aantrekkelijke) verbinding tussen beide plaatsen.

Meer naar het westen is er een middengeleider gekomen op een plek waar TeVoet graag een noord-zuidverbinding wil realiseren tussen de Surae (boswachterij Dorst) en de Chaamse Bossen. Met golfclub Toxandria zijn afspraken in de maak over de aanleg van een wandelpad aan de westkant van het golfterrein, een veilige oversteek van de rijksweg ligt er nu al vast. Stukje bij beetje hoopt TeVoet de komende jaren de wandelverbinding van de Surae – dit gebied ligt in het landschapspark De Open Linie dat voor een ‘groene zone’ tussen Breda en Oosterhout moet zorgen – en de Chaamse Bossen gerealiseerd te krijgen.

Verder zijn nog middengeleiders aangebracht bij de afslag naar het dorp Molenschot (bij Lindberg) en – meer richting Dorst – op een plek waar een onverharde weg (het verlengde van de Groenestraat) naar de zuidkant van Dorst loopt. Beide stellen vooral fietsers in staat veiliger over te steken. Door alle ingrepen wordt het smalle gebied van de Vijf Eiken tussen de spoorbaan en de rijksweg beter ontsloten voor wandelaars en fietsers. En kan worden gezegd dat de provincie bij het groot onderhoud aan de N282 echt rekening heeft gehouden met het recreatieve verkeer.

Voorjaar 2015 had de provincie Noord-Brabant aan belangenorganisaties voor wandelaars en fietsers gevraagd in een vroeg stadium mee te denken over knelpunten én kansen bij aanleg, reconstructie en ook groot onderhoud van provinciale wegen.

Toen is ook voor het eerst gesproken over ‘middengeleiders’ als een mogelijkheid om wandelaars en fietsers veiliger drukke tweebaanswegen te laten oversteken. De provincie had toen aangegeven dat, als er geen grond hoefde te worden aangekocht voor de uitbuiging van de weg, aanleg van middengeleiders ook bij groot onderhoud tot de mogelijkheden kon behoren. Zoals dus dit najaar al gebeurd is op de N282 tussen Dorst en Rijen.

Spoorweg moet weer open

De spoorwegovergang moet weer open!

Vandaag heeft de Raad van State uitspraak gedaan in het hoger beroep over de spoorwegovergang Alverna in Heemstede. De spoorwegovergang moet weer open! De Raad van State bevestigt hiermee de uitspraak van Rechtbank Noord-Holland: de overweg is wel degelijk een openbare weg. ProRail betwistte die uitspraak en ging in hoger beroep bij de Raad van State. Fietsersbond en Wandelnet zijn heel blij. De organisaties hadden de zaak aangespannen, omdat ze vonden dat er een veilige toegang moest blijven voor de honderden wandelaars en fietsers die dagelijks gebruik maakten van de overweg. De spoorwegovergang werd in oktober 2014 – terwijl de zaak nog onder de rechter was – door ProRail afgesloten.

Jaap Moerman (Fietsersbond): “Dit is heel goed nieuws voor alle wandelaars en fietsers die met veel plezier een ommetje maakten via het Laantje.” Vladimir Mars (Wandelnet): “Wij doen een oproep aan de gemeente om de openbaarheid van de overweg nu actief te gaan handhaven, dat wil zeggen: ProRail sommeren om het hekwerk weg te halen en de spoorwegovergang te herstellen voor fietsers en wandelaars. En laten we dan gaan werken aan een passende overwegbeveiliging.”

Eerder dit jaar waren Fietsersbond en Wandelnet al in overleg met de gemeente en ProRail. Daar hebben zij voorgesteld een alternatief veilig overwegsysteem te ontwikkelen (‘overweg-light’). De Tweede Kamer heeft daar ook op aangedrongen bij de staatssecretaris. Zij stelde 5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van dergelijke innovatieve systemen om onbewaakte recreatieve voet/fietsoverwegen te beveiligen en 5 miljoen voor gebiedsgerichte oplossingen. Daar zou Alverna ook van kunnen profiteren, bv. een proefproject.

Moerman en Mars: “Wij willen een open overweg, maar ook een veilige overweg, en dat kan met eenvoudige middelen, zonder toeters of bellen.” Een tunneltje kan ook, aldus een rapport van Movares uit 2009, maar dat is natuurlijk wel duurder. De organisaties willen graag weer snel met de gemeente en ProRail aan tafel.

Wandelen in Noordwaard nog beperkt mogelijk

‘Even geduld a.u.b’ in de Noordwaard

 

Het zal niet lukken om op korte termijn de Noordwaard voor de wandelaar te ontsluiten op de manier die TeVoet voor ogen had. Het gebied – het ligt in de Brabantse Biesbosch ten westen van Werkendam – is afgelopen jaren helemaal op de schop gegaan in het kader van Ruimte voor de rivier. In oktober is het gebied opgeleverd.

Op verzoek van het Parkschap NP De Biesbosch heeft TeVoet zich afgelopen jaren afgevraagd welke wandelinfrastructuur in de Noordwaard gewenst is. Een lastige klus omdat niet helemaal duidelijk was hoe het gebied eruit ging zien. Na overleg met bewoners en bestuurders was er begin dit jaar groen licht voor twee routes. Voor de zg. middenroute – deze loopt door het overstromingsgebied deels over lage kaden diagonaal door het gebied van Werkendam naar het Biesboschmuseum – bleken uiteindelijk toch enkele (kostbare) bruggen nodig te zijn. Nu is afgesproken eerst eens te kijken hoe het gebied zich in de praktijk houdt en in 2017 de route opnieuw in overweging te nemen. Bij het ontwerp van de plannen is geen rekening gehouden met recreatieve voorzieningen speciaal voor wandelaars.

Voor fietsers is wel een nieuwe route over de (deels verlaagde) Merwededijk gerealiseerd. Ook wandelaars kunnen daar gebruik van maken. Aan de west- en oostzijde van deze dijk wordt geprobeerd de wandelaar over een grasdijk en door een natuurgebied te leiden. Deze noordroute kan wel op korte termijn worden gerealiseerd. Naar het pontveer van Kop van ’t Land moet de doorgaande wandelaar een paar kilometer over het fietspad langs de verkeersweg op de Bandijk voor lief nemen. Een kleiner ommetje over nieuwe dijken en kades hoort vanwege alle onzekerheden voorlopig ook nog niet tot de mogelijkheden.

Van al eerder gereedgekomen voetpaden in het gebied ten zuidwesten van het pontveer wordt druk gebruik gemaakt. In dit gebied heeft TeVoet in september gezorgd voor een brugverbinding naar de tot die tijd voor wandelaars onbereikbare Deeneplaat. Verwacht mag worden dat in de komende jaren veel wandelaars ook een kijkje willen nemen in de nieuwe Noordwaard. Om dit over speciaal voor de wandelaar ingerichte paden en routes te kunnen doen moet de wandelaar helaas nog een paar jaar geduld hebben.