• slider1.jpg
  • slider2.jpg
  • slider3.jpg

Koornwaard weer te belopen

Koornwaard weer hele week te belopen

 

 

De afgelopen jaren is de ontgrindingsplas in de Koornwaard die ten westen van Heukelum ligt, ondieper gemaakt met slib dat door verdieping van de Linge een plek moest krijgen.

Voordeel is dat de oude ontgrindingsplas nu ondieper is geworden, wat het bodem- en waterleven in de plas ten goede zal komen.

 

Om het slib in te brengen, is er een opening gemaakt naar de Linge.

Na afronding van de werkzaamheden is deze opening gebleven en kan deze nu via een trekpontje worden overbrugd.

Tijdens de werkzaamheden was er een tijdelijk trekpontje alleen in de weekenden beschikbaar.

 

 

Het beschreven ‘rondje Leerdam’ onder wandelroutes leden is nu weer gewoon te belopen.