• slider1.jpg
  • slider2.jpg
  • slider3.jpg

Struinpad door de uiterwaarden langs de Lek

Struinpad door de Uiterwaarden langs de Lek

Stichting Groene Hart actief

De Stichting Groene Hart krijgt van Zuid-Holland een subsidie van bijna € 75.000 voor de aanleg van een struinpad door de uiterwaarden van de Lek, tussen Nieuwpoort en Schoonhovense Veer.

Projectdirecteur Bernt Feis is erg blij met dit besluit.

We kunnen nu de vestingsteden aan de Lek met elkaar verbinden door een prachtige natuurwandelroute, dus een combi van cultuurhistorie en natuur. Die natuur is hier overweldigend, met zijn. getijdenkreken en rietgorzen, zandige oeverruggen en ooibos. In het gebied liggen enkele beverburchten, reigerkolonies en ijsvogelnesten, maar de route ligt op voldoende afstand van deze gevoelige locaties.

 

Het project wordt gesteund door het Gebiedsplatform Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en de gemeente Molenwaard. De Stichting hoopt dat over enkele maanden kan worden begonnen met de aanleg van het pad.

 

bron: de groene flits