• slider1.jpg
  • slider2.jpg
  • slider3.jpg

Middengeleiders: wandelaars kunnen veiliger oversteken

Bij groot onderhoud N282 aan wandelaars gedacht

 

Bij het groot onderhoud aan de Rijksweg tussen Dorst en Rijen zijn op vier plaatsen middengeleiders aangebracht: de weg buigt een stukje uit waardoor er een smal eilandje in de middenberm ontstaat. Wandelaars en fietsers kunnen nu in twee keer de weg oversteken.

De oude rijksweg tussen Breda en Tilburg is nu een provinciale 80 km-weg. Deze N282 is behoorlijk druk. Voor wandelaars en fietsers werd het steeds lastiger om de weg veilig over te steken.

Vanuit de richting Rijen kom je bij de Broodbaan de eerste middengeleider tegen. Over dit nog steeds onverharde pad fietsten vroeger de arbeiders uit Molenschot naar de leerfabrieken in Rijen om er hun brood te verdienen. Dat verklaart de naam. Nu loopt het wandelnetwerk erover: het vormt voor wandelaars een directe (en aantrekkelijke) verbinding tussen beide plaatsen.

Meer naar het westen is er een middengeleider gekomen op een plek waar TeVoet graag een noord-zuidverbinding wil realiseren tussen de Surae (boswachterij Dorst) en de Chaamse Bossen. Met golfclub Toxandria zijn afspraken in de maak over de aanleg van een wandelpad aan de westkant van het golfterrein, een veilige oversteek van de rijksweg ligt er nu al vast. Stukje bij beetje hoopt TeVoet de komende jaren de wandelverbinding van de Surae – dit gebied ligt in het landschapspark De Open Linie dat voor een ‘groene zone’ tussen Breda en Oosterhout moet zorgen – en de Chaamse Bossen gerealiseerd te krijgen.

Verder zijn nog middengeleiders aangebracht bij de afslag naar het dorp Molenschot (bij Lindberg) en – meer richting Dorst – op een plek waar een onverharde weg (het verlengde van de Groenestraat) naar de zuidkant van Dorst loopt. Beide stellen vooral fietsers in staat veiliger over te steken. Door alle ingrepen wordt het smalle gebied van de Vijf Eiken tussen de spoorbaan en de rijksweg beter ontsloten voor wandelaars en fietsers. En kan worden gezegd dat de provincie bij het groot onderhoud aan de N282 echt rekening heeft gehouden met het recreatieve verkeer.

Voorjaar 2015 had de provincie Noord-Brabant aan belangenorganisaties voor wandelaars en fietsers gevraagd in een vroeg stadium mee te denken over knelpunten én kansen bij aanleg, reconstructie en ook groot onderhoud van provinciale wegen.

Toen is ook voor het eerst gesproken over ‘middengeleiders’ als een mogelijkheid om wandelaars en fietsers veiliger drukke tweebaanswegen te laten oversteken. De provincie had toen aangegeven dat, als er geen grond hoefde te worden aangekocht voor de uitbuiging van de weg, aanleg van middengeleiders ook bij groot onderhoud tot de mogelijkheden kon behoren. Zoals dus dit najaar al gebeurd is op de N282 tussen Dorst en Rijen.