• slider1.jpg
  • slider2.jpg
  • slider3.jpg

Wandelen in Noordwaard nog beperkt mogelijk

‘Even geduld a.u.b’ in de Noordwaard

 

Het zal niet lukken om op korte termijn de Noordwaard voor de wandelaar te ontsluiten op de manier die TeVoet voor ogen had. Het gebied – het ligt in de Brabantse Biesbosch ten westen van Werkendam – is afgelopen jaren helemaal op de schop gegaan in het kader van Ruimte voor de rivier. In oktober is het gebied opgeleverd.

Op verzoek van het Parkschap NP De Biesbosch heeft TeVoet zich afgelopen jaren afgevraagd welke wandelinfrastructuur in de Noordwaard gewenst is. Een lastige klus omdat niet helemaal duidelijk was hoe het gebied eruit ging zien. Na overleg met bewoners en bestuurders was er begin dit jaar groen licht voor twee routes. Voor de zg. middenroute – deze loopt door het overstromingsgebied deels over lage kaden diagonaal door het gebied van Werkendam naar het Biesboschmuseum – bleken uiteindelijk toch enkele (kostbare) bruggen nodig te zijn. Nu is afgesproken eerst eens te kijken hoe het gebied zich in de praktijk houdt en in 2017 de route opnieuw in overweging te nemen. Bij het ontwerp van de plannen is geen rekening gehouden met recreatieve voorzieningen speciaal voor wandelaars.

Voor fietsers is wel een nieuwe route over de (deels verlaagde) Merwededijk gerealiseerd. Ook wandelaars kunnen daar gebruik van maken. Aan de west- en oostzijde van deze dijk wordt geprobeerd de wandelaar over een grasdijk en door een natuurgebied te leiden. Deze noordroute kan wel op korte termijn worden gerealiseerd. Naar het pontveer van Kop van ’t Land moet de doorgaande wandelaar een paar kilometer over het fietspad langs de verkeersweg op de Bandijk voor lief nemen. Een kleiner ommetje over nieuwe dijken en kades hoort vanwege alle onzekerheden voorlopig ook nog niet tot de mogelijkheden.

Van al eerder gereedgekomen voetpaden in het gebied ten zuidwesten van het pontveer wordt druk gebruik gemaakt. In dit gebied heeft TeVoet in september gezorgd voor een brugverbinding naar de tot die tijd voor wandelaars onbereikbare Deeneplaat. Verwacht mag worden dat in de komende jaren veel wandelaars ook een kijkje willen nemen in de nieuwe Noordwaard. Om dit over speciaal voor de wandelaar ingerichte paden en routes te kunnen doen moet de wandelaar helaas nog een paar jaar geduld hebben.