• slider1.jpg
  • slider2.jpg
  • slider3.jpg

Barricadering voetgangerspassage Zeesluis wordt opgeheven

Barricadering voetgangerspassage Zeesluis Edam door Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wordt opgeheven

Gisteravond 16-9-2015 werd in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier besloten tot opheffing van de barricadering van de voetgangerspassage over de Zeesluis van Edam. Dit gebeurde naar aanleiding van een oproep hiertoe in een brief van Wandeloverleg Noord-Holland van 27-6-2015 (bijlage). Tot deze vergadering was de houding van het Dagelijks Bestuur nog afwijzend geweest op grond van vermeende veiligheids- en aansprakelijkheidsrisico's.

Wandeloverleg Noord-Holland maakte van de gelegenheid tot inspraak nogmaals gebruik (eerder tijdens vergadering Commissie Water en Wegen 9-9-2015) om het belang van de sluispassage voor wandelaars duidelijk te maken. De passage wordt al sinds jaar en dag gebruikt door voetgangers. Hij is van belang voor een verkeersveilige loopverbinding met de jachthaven en voor ommetjesmakers en hij is een schakel in de gemarkeerde door Wandelnet beheerde Stelling van Amsterdam-route en verschillende kortere routes van het recreatieschap. Ook werd gewezen op het belang van wandelen als de belangrijkste vorm van buitenrecreatie. Ten aanzien van de veiligheidsrisico's werd betoogd dat deze niet dermate konden zijn dat een stap als opheffing van de sluispassage de enige mogelijkheid zou zijn. Bepleit werd eventueel minder drastische risicobeheersingsmaatregelen door te voeren, maar in ieder geval de verantwoordelijkheid te nemen alles te doen om de sluispassage in stand te houden.

Door het CDA werd een motie ingediend met een met het betoog van het Wandeloverleg overeenkomende strekking (bijlage). De motie werd medeondertekend door 5 andere waterschapspartijen (Algemene Waterschapspartij, Groen Land en Water, Water Natuurlijk, VVD en Boeren Burgers Waterbelang). Hiermee was duidelijk dat deze motie brede steun had. Het kwam niet meer tot stemming omdat portefeuillehouder Stam vervolgens namens het Dagelijks Bestuur te kennen gaf nu positief te zullen reageren op het verzoek van Wandeloverleg Noord-Holland. Hij meldde dat er hekken zullen worden geplaatst bij het sluiscomplex ter beperking van de veiligheidsrisico's, maar dat het gebruik van de voetgangerspassage over de sluis er niet door verhinderd zal worden. Verder liet hij weten dat het Hoogheemraadschap gemeente en provincie zal benaderen om te bezien of het mogelijk is samen een alternatief voor de sluispassage als oeververbinding te ontwikkelen, maar tot dat een dergelijk alternatief er is, de sluispassage opengesteld zal blijven.