• slider1.jpg
  • slider2.jpg
  • slider3.jpg

Dreigende afsluiting overloop Zeesluis Edam voor wandelaars

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft bij de gemeente Edam-Volendam officieel een verzoek ingediend om de overloop van de sluisdeuren van de Zeesluis Edam definitief te mogen afsluiten voor voetgangers.

De Zeesluis is al meer dan 100 jaar een oversteekplaats voor voetgangers. Voor veel Edamse en Volendamse wandelaars is de doorsteek bij de sluis een welkome schakel in een ommetje.
Dit zal zeker van toepassing zijn voor de bewoners van de nieuwe wijk Broeckgouw op het moment dat de ontsluitingsweg daarvan naar de Keetzijde/Zeedijk zal worden opengesteld.

Ook voor wandelrecreanten en -toeristen van buiten de gemeente is de sluispassage van belang. Over de Zeesluis loopt het gemarkeerde streekpad ‘Stelling van Amsterdam’ van en naar het nabijgelegen Fort van Edam. De passage over het water van de sluis is tevens deel van de verbinding van de Seedijckroute naar de Palingroute, twee regionale wandelroutes van het Landschap Waterland.

Het opheffen van de passagemogelijkheid bij de sluis betekent in voorkomende gevallen een omweg van 2 kilometer, voor wandelaars een half uur lopen. Voor Stellingpadlopers zou het zelfs beteken dat zij 3 kwartier, 3 kilometer (want ook nog een heen en weer) extra moeten lopen willen zij het Fort van Edam aandoen. Praktisch betekent dit dat het fort als toeristische attractie buiten de Stellingroute komt te liggen.

Opheffing van de passagemogelijkheid leidt er ook toe dat voetgangers worden aangezet gebruik te maken van de Keetzijde. Deze Keetzijde is voor de voetganger als zwakste verkeersdeelnemer een minder aantrekkelijk en onaangenaam zo niet risicovol traject omdat deze weg meer verkeer kent en er nauwelijks vluchtruimte is in de berm.

Het wandeloverleg Noord-Holland waarin de vereniging TeVoet in participeert, blijft strijden voor behoud van deze wandelmogelijkheid.