• slider1.jpg
  • slider2.jpg
  • slider3.jpg

Nieuws

Zuid Hollands Lanschap zet wandelaar op het verkeerde been

Zuid Hollands Landschap zet wandelaar op verkeerde been

Gebied Luistenbuul weer afgesloten

Het Zuid Hollands Landschap heeft vorig jaar een aktie gehouden om geld in te zamelen voor aankoop van het gebied Luistenbuul.

In de promotiefilm vertelt René Garskamp van het Zuid Hollands Landschap over de schoonheid van het gebied en nodigt iedereen uit om na aankoop te struinen langs de rivier en langs de meidoornhagen. Zie  https://www.youtube.com/watch?v=ryh5yP022q0


Het aankoopbedrag wordt ingezameld. In het blad voor de donateurs van het Zuid Hollands Landschap wordt het gebied beschreven met een kaartje van de struinroute en een link, waar de beschrijving van de route staat. Er is overleg tussen het projectbureau wandelroutenetwerk en het Zuid Hollands Landschap om de route op te nemen in het wandelroutenetwerk Alblasserwaard Vijfheerenlanden.

Tot zover prima. Gevers zullen mede vanuit het vooruitzicht van deze openstelling geld hebben gedoneerd.

 

Route is afgesloten!


 

                    dit mag niet meer......

 

Ineens wordt de struinroute van de website gehaald. Er wordt een nieuwe route gemaakt, waar je op de dijk moet lopen en dus het gebied alleen van ver kan zien. Dit alles zonder enige uitleg naar het waarom.
We deden navraag: Zuid Hollands Landschap heeft e.e.a. niet goed afgestemd met andere eigenaren en pachters in het gebied en sluit de struinroute weer af.

De wandelaar die hiervoor geld heeft gegeven, blijft met een kater achter.

Geen fietspad door de Amsterdamse Waterleidingduinen

 

Geen fietspad door de Amsterdamse Waterleidingduinen

 

De aanvraag in 2009 van een fietspad door de Amsterdamse Waterleidingduinen is met succes bij de rechter aangevochten.
Het fietspad werd niet alleen door heel veel bezoekers van de Waterleidingduinen verafschuwd, 14.406 mensen zetten hun handtekening tegen het plan, maar zou ook grote gevolgen hebben voor de populatie zandhagedissen en korfslakken die in dit gebied leven. Daarnaast zou er veel beschermd habitat Duinbos en Grijsduin verloren gaan. In 2017 is na 8 jaar strijd eindelijk de stekker eruit getrokken, het gaat niet door. Uiteindelijk zijn er 3 verschillende fietspadtracés bedacht die allemaal bestreden moesten worden. Zienswijzen, bezwaren, voorlopige voorzieningen, deskundigen-rapporten, nog meer rapporten. Dit project is complex geweest. Maar uiteindelijk kan na 8 jaar strijd de vlag uit. De Waterleidingduinen blijven een exclusief wandelgebied en de grote natuurwaarde van het gebied blijft behouden. Dit tot grote vreugde van velen. Hiermee is een grote recreatiebehoefte ingedekt en is er grote winst geboekt voor de natuur.

Natuurwinst

• De grote populatie zandhagedissen langs het fietspad zal niet worden verstoord of doodgereden.

• Circa 3000 m2 Duinbos zal behouden blijven, honderden bomen blijven nu gespaard.

• Een hoge heuvel met daarop beschermd Duinbos zal niet worden afgegraven. Daardoor blijven niet alleen de bomen gespaard maar ook de roofvogels die nestelen in de bomen.

• Bijna 200 m2 Grijs duin blijft gespaard.

• Een belangrijke populatie korfslakken blijft behouden, het gaat om circa tienduizend korfslakken die dreigden te verdwijnen door het fietspad.

Het enige en grootste wandelgebied en beschermd Natura 2000-gebied van Nederland blijft behouden, precies zoals de laatste 100 jaar. Uniek voor Nederland. Amsterdam heeft hiermee een parel aan de kust behouden en neemt nu een unieke positie in binnen de recreatiemogelijkheden die aan inwoners van Amsterdam en Nederland wordt geboden. Amsterdamse Waterleidingduinen, het enige gebied in Nederland waar geen fietsers zijn, uniek en bijzonder.
Door alles overal te willen combineren zijn in veel natuurgebieden belangrijke natuurwaarden verloren gegaan. Rust, natuur en ruimte, dat is in de Waterleidingduinen nog volop te vinden. Dat waarderen de bijna een miljoen bezoekers en geeft de natuur kansen.
De zandhagedis speelde een voorname rol in deze rechtszaak. Het diertje is uiterst afhankelijk van onze bescherming. Wij toonden aan dat het fietspad veel slachtoffers zou maken onder de populatie zandhagedissen.

Meer lezen, het hele verhaal staat op;
 http://www.natuurbelangnederland.nl/waterleidingduinen-fietspad/
 https://www.facebook.com/natuurbelang/

Overzicht wandelingen Lopend Vuur

 

Overzicht wandelroutes die in Lopend Vuur zijn gepubliceerd

Nu gemakkelijker zoeken.

 

Als extra service naar onze leden hebben we een overzicht gemaakt van de wandelroutes die gepubliceerd zijn in het blad Lopend Vuur,
Als je het nummer hebt gevonden in het overzicht kan je in het ledendeel de pdf vinden van de Lopend Vuur waar het artikel is gepubliceerd.

Via de standaardzoekfuncties van Adobe kan je kijken of er een wandeling is gepubliceerd waar je wilt gaan lopen.

 

 

Druk op de link hieronder om het overzicht te openen:

overzicht wandelingen Lopend Vuur

 

 

 

Lopend Vuur augustus 2017 verschenen

Het blad Lopend Vuur van augustus is verschenen met o.a. de volgende artikelen:

- wandelroutenetwerken in Utrecht en Zuid Holland (Alblasserwaard en Vijfheerenlanden) opgeleverd

- vereniging TeVoet levert specificaties voor de ideale routeplanner

- o.a. wandelingen rond Vorden, Oostvoorne, Kollumerwaard

 

Leden van de vereniging TeVoet krijgen het blad kostenloos in de bus.