• slider1.jpg
  • slider2.jpg
  • slider3.jpg

Nieuws

Wandelroutes leden

Rondwandeling bij Achtmaal

Rondwandeling bij Achtmaal

In de sporen van Henriëtte Roland Holst

Natuurmonumenten heeft grote bezittingen ten noorden van Achtmaal, terreinen van oude landgoederen die later zijn uitgebreid met omliggende weilanden. Deze wandeling voert over verschillende routes die door Natuurmonumenten uitgezet zijn. Daar waar de Natuurmonumentenroute teveel over verharde weg loopt, is een alternatief gevonden. De dichteres Henriëtte Roland Holst heeft in dit gebied gewoond, ze liep van haar huis naar het postkantoor van Achtmaal om de post op te halen via een kerkepad. Natuurmonumenten en vrijwilligers hebben het kerkepad grotendeels weer in ere hersteld. Dit kerkepad is ook in deze route opgenomen. Onderweg vind je informatieborden van Natuurmonumenten, waarop gedichten van Henriëtte zijn opgenomen en informatie over het kerkepad. Daarnaast veel informatie over het ontstaan van het landschap zoals het nu is. Op onze wandelingen zagen we patrijzen wegschieten, zagen en hoorden we de middelste bonte specht en vloog een boomvalk voor ons uit. Een minder prettig insect die we ontmoetten, is de teek, die door de aanwezigheid van vee ook hier voorkomt, voorzichtigheid is geboden.

Routebeschrijving

Voor de kerk met gezicht naar de kerk toe, ga je rechtsaf richting de voorrangweg. Hier rechtsaf, Achtmaalseweg in. Op de kruising rechtdoor. Daarna eerste weg linksaf, bij paddenstoel 20748, Heiningstraat. Daarna tweede weg linksaf, er staat een paaltje met Natuurmonumenten en het is na een fietsbord met nummer 46.
Zijpad naar links negeren. De klinkerweg wordt grasweg en even later rechtsaf bruggetje over (bord Wallsteijn), groene pijlroute, bospad in. Eerste bospad rechtsaf en aan het eind rechtsaf een zandweg met asfalt fietspad op.
Eerste weg rechtsaf, zandweg, Heiningstraat. De zandweg wordt klinkerweg, zandweg naar links negeren en kort daarna linksaf bospad in. Je kruist een klinkerweg, rechtdoor zandweg in. De weg draait naar links, langs een koepel op een heuveltje (onderweg zal je nog meer koepeltjes zien). Je passeert aan je linkerhand een landhuis, ga een monumentaal hek door en ga op een T kruising linksaf een zandweg met betonnen fietspad op. Even verderop tegenover de Annahoeve ga je rechtsaf een zandpad in.
Op T kruising bij huis rechtsaf, zandweg met asfaltfietspad, gaat over in klinkerweg. Na huis met nummer 8C rechtsaf grasweg in, bord BV Landgoed de Moeren. Op T splitsing linksaf grindweg op. Op T splitsing rechtsaf, asfaltweg met fietspad. Na huisnummer 26 linksaf zandweg in, wordt even later grasweg, bord De Moeren Natuurmonumenten. Op T splitsing rechtsaf, de grasweg buigt later naar links. Op T splitsing linksaf (je ziet hier verschillende houtwallen). Asfaltweg kruisen, rechtdoor en bruggetje over de Bijloop over, rechtdoor weer bord BV Landgoed de Moeren. Neem na ongeveer 100 meter zandweg naar links. Aan het eind hek door en op T splitsing linksaf, asfaltweg met fietspaden. Voor het water de Bijloop ga je rechtsaf zandweg. Op Y splitsing ga je links/rechtdoor (nb: ook niet over het bruggetje). De weg buigt naar rechts, je gaat de heide op, gebied De Reten. Steeds de grotere zandweg volgen (zijpaadjes negeren).
Op T splitsing linksaf, zandweg in, langs de rand van het bos (blauwe pijl markering). De weg maakt een bocht naar links, daarna rechtdoor grasweg in (de zandweg gaat naar rechts), de bosrand volgen.
Na houten slagboom rechtdoor en daarna linksaf, weer een slagboom, dammetje over en rechtsaf langs sloot. Waar het weiland aan je linkerhand ophoudt, linksaf (bord De Reten). De weg kronkelt door de velden.
Bij knooppuntpaal 24 linksaf grasweg in. Steeds rechtdoor. Aan het eind van de heide rechtsaf zand/graspad in. Links heb je bos, rechts heb je heide. Het pad buigt op een gegeven moment naar links, het bos in.
Ga door 2 draaihekjes (een koeienpassage) en rechts aanhouden.
Aan het eind bij een schuilhut (gerealiseerd door de Katholieke Ouderen Bond) vóór de Buntweg, linksaf een doodlopende (klinker-)weg in. Later wordt dit een zandweg met asfaltfietspad. Aan je rechterkant zie je verderop de toegang tot het gebouwencomplex waar Henriette Roland Holst gewoond heeft. Het is de moeite waard daar een kijkje te nemen. Kom dan weer terug naar het punt waar je rechtsaf sloeg en vervolg de zandweg met fietspad. Waar de weg het bos ingaat, rechtsaf bosweg met 2 witte palen in. Op viersprong rechtdoor, je loopt door een bos met rododendrons. Je gaat weer tweemaal door een draaihekje voor een koeienpassage.
Je gaat rechtdoor (het pad naar links negeer je, als je een goede opmerkingsgave hebt, weet je dat je aan het begin van de wandeling hierin gegaan bent!).
Na twee bruggetjes ga je op een T splitsing linksaf, de grasweg wordt klinkerweg.
Neem dan het eerste pad rechtsaf met bord Wallsteijn. Je gaat nu op het herstelde kerkepad lopen. Met de weg mee links gaan, markering Natuurmonumenten/knooppuntenroute volgen (graspad rechtdoor negeren).
Op T splitsing rechtsaf, volgende T splitsing na slagboom linksaf.
Asfaltweg kruisen en rechtdoor Oude Kerkepad. Om voetbalveld heen en op T splitsing linksaf (einde van het Oude Kerkepad). Je loopt nu Achtmaal binnen. Op T splitsing linksaf en kort daarna rechtsaf, waar je de kerk van Achtmaal vindt.

Bron: J.W. van Aalst, www.opentopo.nl".


OM TE LOPEN
De route is 17 kilometer lang en op de aanlooproutes na grotendeels onverhard. De route kan het hele jaar gelopen worden. Achtmaal wordt door de week bediend met een buurtbus uit Roosendaal, 1x per uur. Direct aan de route zijn geen horecagelegenheden, wel net buiten de route, zie je bordjes onderweg die naar een horecagelegenheid verwijzen. In Achtmaal is een (eet-) café voor een welverdiend drankje na afloop.

Wandeling Mook Molenhoek

Wandeling Mook Molenhoek

In 1984 verscheen bij uitgeverij Dwarsstap het wandelboekje ‘Nederland 5km per uur’. Eén van de wandelingen die daarin beschreven is, is een wandeling over de Mokerheide vanaf Plasmolen. TeVoet ging er weer eens lopen. In grote lijnen kan de route nog worden gelopen. Een aantal paden zijn niet meer te belopen of zijn afgesloten.
De wandeling kan nu heel goed worden gestart bij het station Mook Molenhoek, minimaal 2x per uur te bereiken uit de richting Nijmegen of Roermond. Bij het station is ook parkeerruimte aanwezig.

Een prachtige wandeling in een geaccidenteerd gebied met natuurlijke heuvels en opgeworpen heuvels in de vorm van schansen. Daarnaast een beek die verlegd is, zodat de Plasmolen van sterk stromend water werd voorzien. Er zijn bij helder weer prachtige vergezichten richting Duitsland en de Maasvallei. Daarnaast bossen en weilanden en akkers. En bijna geheel onverhard, goed aan te reizen per trein en horeca onderweg. Kortom is dit een van de top tien wandelingen van Nederland? Enige nadeel is dat het druk kan zijn met wandelaars en dat delen van de route ook wordt gebruikt door mountainbikers.

 

Route beschrijving

Bij het station Mook Molenhoek de uitgang Mookerheide nemen. Bordje wandelroute Twee Schansenroute volgen. Voor het hek linksaf en bij bordje van Natuurmonumenten rechtsaf trap omhoog nemen. Boven gekomen, linksaf (je verlaat de Twee Schansenroute, die rechtsaf gaat; later kom je van die kant weer terug).
Op asfaltweg linksaf door het hek van het jachtslot De Mookerheide. Op asfaltweg even linksaf en direct na bord Molenhoek rechtsaf onverhard pad in.
Na ongeveer 350 meter rechtsaf door een klaphek, dat in een slinger langs de bosrand gaat. Dit volgen, ongeveer 600 meter lang. Het pad stijgt. Het pad komt uit op een T splitsing, linksaf. Verder langs de bosrand en na ongeveer 150 meter gaat het pad rechtdor het bos in.
Aan het eind na ongeveer 300 meter rechtsaf een onverhard paadje in, net vóór een asfaltweg (De Biesseltse Baan).
Na ongeveer 300 meter de asfaltweg (Heumense Baan) oversteken en ongeveer 100 meter rechtdoor op een halfverharde weg met een geasfalteerd fietspad.
Eerste pad linksaf,een smal paadje in door sparrenbos (is een mountainbike route met rode markering).
Het pad buigt na 250 meter haaks naar rechts.
Na ongeveer 70 meter bij een kruising linksaf, een pad langs een aarden wal in, je verlaat de mountainbike route.
Na ongeveer 150 meter bij een kruising rechtsaf, rechts een vijvertje.
Ruim 1 km rechtdoor, alle zijwegen negeren.
Aan het einde, ongeveer 100 meter vóór een asfaltweg, rechtsaf bij een groen paaltje met de aanduiding 2,5 en bij twee grote beuken aan weerszijde van de weg.
Pad maakt een bocht naar rechts, even later linksaf een smal pad in. Op T splitsing linksaf, rechtsaf is een aarden wal en daarachter een asfaltweg.


Je loopt naar de kruising en ziet aan de overkant herberg Het Zwaantje.
Vóór Het Zwaantje, linksaf fietspad en asfaltweg (Mookse Baan) op en na ongeveer 100 meter rechtsaf een overstapje over, een bosweg afgesloten met een aarden wal. De bosweg ongeveer 700 meter blijven volgen, alle zijwegen negeren tot de rand van het bos.
Hier linksaf en na bijna 50 meter rechtsaf een paadje in dat door de weilanden loopt. Na ongeveer 150 meter een onverharde weg kruisen met een eikenwal erlangs, rechtdoor.
Op T kruising rechtsaf. Je hebt aan je linkerkant een mooi uitzicht op het Reichswald in Duitsland. Na ongeveer 700 meter op een T kruising linksaf een weggetje naar beneden. Na ongeveer 400 meter maakt dit een knik naar links en gaat weer omhoog. Na het einde van een bosstrook aan je rechterkant, ga je rechtsaf over/langs een afsluitboom, waar borden ruiterpad/stiltegebied en Sint Jansberg (van Natuurmonumenten) staan. Na ongeveer 150 meter ga je het bos in.
Ruim 500 meter verderop het derde pad linksaf nemen, steil naar beneden. Op Y splitsing, na ongeveer 250 meter linksaf over een pad dat in vele slingers de contouren van het reliëf volgt. Zijpaden naar links negeren. Doorlopen tot een T kruising. Hier rechtsaf, na een tiental meters heb je een weiland aan je rechterhand. Neem het eerste pad rechtsaf, aan het einde van het weiland (pad met wit/rode markering). Steeds rechtdoor, je loopt als het ware op wat ze in de bergen een zadel noemen. Als het pad daalt na een bank, na 75 meter schuin rechtsaf, steil naar beneden. Beneden in het dal, ongeveer 200 meter verderop, rechtsaf een dammetje over. Het pad volgen tot een bosweg ongeveer 75 meter verderop. Op deze T kruising verlaat je de wit rode markering en ga je linksaf. Steeds de weg volgen, eerst door het bos, dan langs een beekdal met een weiland, na ongeveer 400 meter zie je links de Plasmolen met een goot, waardoor het water liep, die de molen vroeger in werking stelde. Doorlopen tot vóór de gebouwen van de horeca, hier rechtsaf de Molenweg in. Na ongeveer 300 meter komt deze uit op een verharde weg. Hier rechtsaf en deze ongeveer 50 meter volgen. Vóór de boerderij ’t Zevendal rechtsaf weer onverharde weg in. Deze buigt na ongeveer 200 meter bij de bosrand naar links. Na ongeveer 600 meter na de bocht linksaf een weggetje in tussen de weilanden, dat tussen twee boerderijen gaat (geel rode markering).
Aan het eind ongeveer 250 meter verder rechtsaf een verharde weg in (je verlaat weer de geel rode markering). Na 50 meter linksaf een bosweg in dat door een dalletje steil omlaag gaat. Beneden gekomen rechtsaf onverharde weg in. Tweemaal door afrastering heen met een klaphekje. Direct daarna linksaf, klaphek door en voor het houten hek rechtsaf. Je kijkt nu over de Mookerheide en ver uit over het Maasdal. Je gaat rechtsaf en loopt langs de rand van de Mookerheide. Waar een duidelijk pad naar links gaat (met geel rode markering), ga je rechtsaf een onduidelijk pad in dat naar een houten hek leidt dat je al meteen ziet. Dit hek moet je over klimmen (er is geen klaphek).
Je komt op een onverharde weg, hier even naar links en dan meteen naar rechts een steil pad naar beneden. Onderaan neem je de tweede weg links, een bosweg die omhoog loopt. Doorlopen tot voor een bord van de Scouting de Knollenberg. Vóór het gebouw rechtsaf (verbodsbord voor auto en motor). Het onverharde pad loopt langs akker en weiland. Na een akker linksaf de wandelroute Twee Schansen volgen. Het wordt een smal paadje langs akker, dan het bos weer in. Op asfaltweg links en daarna rechtsaf Burg. Sengersweg. Eerste viersprong linksaf (je verlaat de Twee Schansenroute). Daarna 1e weg rechtsaf een vrij brede onverharde weg in (markering twee witte streepjes op groene ondergrond). Na ruim 400 meter op (tweede) viersprong linksaf. Na 500 meter kom je bij de Mookerschans (met uitzicht toren). Rechtsaf bij de schans (geel rode markering). T Splitsing rechts, volgende T splitsing linksaf.
Op T splitsing rechtsaf. Na ongeveer 100 meter linksaf. Je komt langs een afgrond aan je linkerhand. Aan het eind ongeveer 350 meter verder linksaf een halfverharde weg op. Hier verlaat je de geel rode markering. Na ongeveer 75 rechtsaf een klaphek door (Natuurmonumenten Heumense Schans). Trap op en de Heumense Schans oversteken. Ongeveer 300 meter aan de rand van het bos klaphek door en daarna linksaf en vind je aan de linkerkant de trap die je aan het begin van de wandeling hebt genomen, waarna je weer naar het station terugloopt.


OM TE LOPEN
De wandeling is ongeveer 16 kilometer lang en is voor meer dan 95 % onverhard. De wandeling is het gehele jaar te belopen. De route is voor Nederlandse begrippen behoorlijk geaccidenteerd. In de bossen is het soms lastig om te zien wat een weg of pad is, als er veel bladeren of sneeuw ligt. Neem altijd een kaart van het gebied mee. Mocht je de weg kwijt zijn, dan is met behulp van de kaart en markante punten zoals de schansen, de Plasmolen, de St Jansberg en dergelijke weer mogelijk om de route op te pikken. Horeca bij het Zwaantje en de Plasmolen. Het Zwaantje ligt op de grens van Limburg en Gelderland. Vandaar dat de bosbessenvlaai zo lekker was!

Nieuwe verbindingen in het Noorderpark

Provincie Utrecht routebeschrijving wandeling 13:

Nieuwe verbindingen in  het Noorderpark, op de grens van polder en bos
Via polders, plassen en moerassen

van NS station Utrecht Overvecht naar NS station Hollandsche Rading 22 km. 

 

Lees meer

Rondwandeling vanuit De Rijp

Rondwandeling vanuit de Rijp

Vanuit het historische centrum van de Rijp over dijken en onverharde paden van de Eilandspolder, een oude polder in de dertiende eeuw bedijkt, nu een broedplaats voor veel weide- water en moerasvogels. Lengte van de tocht is 22 km.

Zo luidt in 1999 het begin van de beschrijving van deze wandeltocht. Hij is ooit ontworpen door twee TeVoeters uit Noord-Holland, Fred Triep en Renée van der Haar. Vijftien jaar later ga ik kijken, hoe de route er nu voorstaat.

verbeterdkaartjeDeRIJP

Kerkenpad

Ten Noorden van de Rijp loopt en oud kerkenpad door de polder. In het verleden was dit pad slechts gedeeltelijk toegankelijk. De beschrijving uit 1999 meldt, dat TeVoet in overleg met de gemeente en het waterschap de wandelmogelijkheden rond de Rijp wil vergroten. Dat heeft kennelijk succes gehad. Het Kerkenpad is nu onbeperkt open, behalve in het broedseizoen. De ontwikkeling van het Noord-Hollandpad heeft ook tot de openstelling van het pad bijgedragen.

Het pad loopt door een natuurreservaat,in beheer bij Staatsbosbeheer. Het zijn mooie brede graskades, verbonden door deugdelijke bruggetjes. Bij een ervan stat een hek voor, met aan één kant een vaste verbinding, aan de andere is het hek aan de paal vastgemaakt met een kunstig gewonden touw. Ik kan zien dat het open kan, maar waag me er niet aan: ik krijg het vast niet meer dicht. Dus klim ik over het hek. Daar heb ik Staatsbosbeheer over gebeld. Mij werd vriendelijk beloofd, dat dit in orde komt.

Het Noord-Hollandpad maakt ook gebruik van het kerkenpad. Er is zelfs halverwege een zijpad richting Grootschermer.

Toeristisch rondje

De Rijp is een interessant historisch dorp, het bekijken zeker waard. Voor een behapbare combinatie van cultuur en natuur is het rondje de Rijp – kerkenpad – Noordeinde – de Rijp zeker aan te bevelen.

Kroegentocht

Horeca is er in overvloed op deze rondwandeling: om te beginnen in de Rijp zelf, waar o.a. Het Wapen van Munster al om 10 uur open is. Dan Noordeinde, de Kleine Haag, die nu dicht is, maar in de zomer wel open. Verderop vind je de Vriendschap in Driehuizen, een of meer cafés in Grootschermer en 's Lands Welvaren (appeltaart!) in Schermerhorn.

De Schermerringrijk

Vanaf Driehuizen loop je onverhard over de dijk van de Schermerringvaart. Af en toe moet je er even af voor een obstakel, maar in principe kun je op de dijk blijven lopen tot in Grootschermer, alsmaar het water aan je linkerhand en de diepe Menningeweerpolder aan je rechterhand. Vogels alom: overvliegende ganzen, eenden van verschillende soorten – ook zwart-witte met een verenkuif op hun achterhoofd – baltsende fuuten. Later op de dag hoorde ik ineens ook scholeksters en kievieten. Kort voor Grootschermer kom je aan een molen voorbij. In 1999 moest je daar nog van de dijk af, over het asfaltweggetje naar de grotere weg Kopdammerdijk om in Grootschermer te komen. Dat hoeft nu niet meer. Het voetpad is over de dijk doorgetrokken tot aan het parkeerterrein in Grootschermer.

Door en na Grootschermer een stukje over een klinkerweg, bij de brug rechtdoor, langs de beeldentuin van Nic Jonk. Vanaf maart zal die weer open zijn, van woensdag t/m zondag.

Je loopt nog steeds langs de Schermerringdijk, maar nu heb je rechts de Eilandpolder. Een natte bedoening.

Conclusies

In vergelijking met 1999 is de rondwandeling op twee punten verbeterd: het kerkenpad is toegankelijk (behalve in het broedseizoen) én het voetpad op de Schermerringrijk is verlengd tot aan Grootschermer.

Verslechteringen heb ik niet gezien.

Deze wandeling is echt iets voor liefhebbers van de weidsheid van de polder, wolkenpartijen en een lage horizon. En van vogels, natuurlijk.

Routebeschrijving:

Vanaf startpunt de Waag in de Rijp de Rechtestraat oostwaarts. Vóór de brug linksaf, Oostdijkje.

Na ca. 1 km linksaf, onverhard Kerkenpad (bordje Staatsbosbeheer, 'vrije wandeling op wegen en paden', maar niet in het broedseizoen).

Aan het eind van het Kerkenpad, met zicht op Noordeinde, rechtsaf bruggetje over, linksaf asfaltweg Meerdijk. (Café op de hoek). Vanaf brug ook markeringen van Trekvogelpad en Noord-Hollandpad. Verder over de Meerdijk, die uiteindelijk overgaat in een onverhard pad. Linksaf overstapbruggetje over, pad volgen tot Driehuizen. Hier gaan Trekvogelpad en Noord-Hollandpad linksaf, ook voor het café naar links.

De rondwandeling gaat rechtsaf, over de onverharde dijk langs de Schermerringvaart. Die voert tot op een parkeerterreintje in Grootschermer, tegenover de buurtsuper en het café. Hier linksaf, verharde weg volgen (hier weer markering Noord-Hollandpad), bij brug rechtdoor, dijkje volgen. Vanaf molen de Havik weer onverhard. Provinciale weg oversteken, rechtdoor tot witte brug, rechtsaf Westeinde, Schermerhorn binnenlopen, rechtsaf Zuidje (café op de hoek). Provinciale weg oversteken, rechtdoor asfaltweg. Die gaat na ca. 1 km over in onverharde weg, en voert naar de Rijp. Hier rechtsaf, Rechtestraat tot de Waag.

OM TE LOPEN

Openbaar vervoer: bus EBS 301 Amsterdam de Rijp via Purmerend (www.ebs-ov.nl)

bus Connexxion 123 Alkmaar- de Rijp, via Schermerhorn en Grootschermer (www.connexxion.nl)

Soort paden: ca. de helft onverhard; de verharde wegen zijn autoluw, met uitzondering van het stukje van de Rijp naar Noordeinde

Landschap: wijd polderland

Horeca: ruim beschikbaar

Alternatieven:

– in broedseizoen: vanaf startpunt Rechtestraat westwaarts (gaat over in Westeinde), rechtsaf Noordeinde; bij café in Noordeinde route oppakken

– op het Kerkenpad is een 'aftakking' van het Noord-Hollandpad, die voert naar Grootschermer; route daar oppakken. Daarmee wordt de route beperkt tot een rondje om de Eilandpolder

– komend vanaf de Schermerringdijk in Grootschermer rechtsaf, Noordeinde. Dit voert via Noordeinde naar de Rijp; route wordt ca. 6 km korter.

Katharina Loderer

Rond(je) Leerdam

Rond(je) Leerdam

Met de realisatie van een wandelpad onderaan de Meerdijk bij Asperen is er een mooie rondwandeling ontstaan rondom en in Leerdam, gebruik makend van mooie kades, opengestelde natuurgebieden en stille weggetjes.
De realisatie van een trekpontje over de Culemborgse Vliet in het kader van de route Kooise Pad (zie Lopend Vuur december 2012) zorgt ook voor betere wandelmogelijkheden rond Leerdam.

Routebeschrijving

De route begint bij het station van Leerdam. Uit het station komend rechtsaf, tot spoorweg overgang. Deze over en na de rotonde een fietspaadje met sloot en knotwilgen uit, parallel aan weg. Geleidelijk wordt de omgeving wat landelijker. De hoofdweg draait naar rechts, maar je blijft parallel lopen naast de rechtdoor gaande weg, totdat je aan de overkant van de weg, water met bruggetje ziet. Dit bruggetje over en meteen naar links door woonwijkje. Blijf alsmaar links aanhouden tot een houten bruggetje, dit over. Dan naar de weg toelopen en rechtsaf de weg uit.

Donkere Kade
Bij rotonde bij Karwei, rotonde oversteken en aan de overkant een kade nemen (met bord voetpad).
Dit is de Donkere Kade. Deze geheel volgen met een bocht naar rechts, tot aan de Diefdijk. Deze linksaf opgaan. Na enkele honderden meters zie je aan de oostkant een afgang met een bordje veer. Dit afgaan naar een trekpontje, gerealiseerd door de Recreatiemaatschappij Uitrwaarde. Aan de overkant rechtsaf asfaltweg. Deze volgen onder de spoorweg door, bij splitsing rechtsaf het water over en na een oud gemaal De Nieuwe Horn de dijk weer op, hier linksaf.
Aan de andere kant van de dijk ligt al snel onderaan de dijk een wandelpad met klaphekken. Dit wandelpad onderaan de dijk volgen. Je komt onder andere langs oude bunkers van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Aan het eind van het pad en rechtsaf over de sluis over de Linge.

Natuurgebied langs de Zuiderlingedijk
Ongeveer honderd meter na de toegangsweg richting Asperen ga je links naar beneden, hek door en wandel je parallel onderaan de dijk totdat je ingang ziet door hek. Je volgt nu de route van het Nieuwe Hollandse Waterliniepad door een natuurgebied. Dit gedeelte kan drassig zijn. Er is een mogelijkheid om later het gebied in te gaan bij te slechte omstandigheden. Je loopt eerst links van een plas, ga daarna tussen twee plassen door en bij een vogelkijkscherm weer links, waarbij je de plas aan je linkerkant hebt. Je gaat een bruggetje over en rechtsaf. Uiteindelijk komt het pad weer uit bij de Diefdijk. Hier links en vlak voor de provinciale weg weer links natuurgebiedje in.
Deze komt uit bij de provinciale weg, die je oversteekt en de Tiendweg op, die hier doodlopend is gemaakt voor autoverkeer. Nu helemaal doorlopen tot de Tiendweg weer onverhard wordt en je rechtsaf wordt geleid (nog steeds op het Nieuwe Hollandse Waterliniepad), weer door natuurgebiedje totdat je bij een waterliniebank en bij de Nieuwe Zuiderlingedijk komt. Deze oversteken (je verlaat hier het Nieuwe Hollandse Waterliniepad) en naar beneden een paadje links van een water in (met paars paaltje).

Langs de Linge
Aan het eind op asfaltweg linksaf en naar de Lingedijk, deze over  en rechtdoor natuurgebied de Koornwaard in. Pad volgen, je loopt tussen de Linge en waterplas. Je neemt  trekpontje over de verbinding tussen de Linge en de waterplas. Verder pad volgen (af en toe paars paaltje) tot je op gravelfietspad komt. Hier linksaf. Dit komt  uit op asfaltweg op de dijk, de beroemde Appeldijk van Heukelum met fruitbomen onderaan de dijk. Je komt uit in Heukelum.
Hier eerste weggetje naar links, waarna je weer langs de Linge uitkomt. ’s Zomers een veerpontje naar de overkant. Je volgt nu steeds de Linge aan je linkerkant. Aan het eind van verhard pad, even omhoog en dan linksaf grasdijk op. Steeds rechtdoor, met het kasteel van Heukelum aan je rechterhand. Aan het eind bij slagboom linksaf/rechtdoor verharde weg volgen tot de brug bij Leerdam. Hier linksaf de brug over en aan de overkant rechtsaf. Vóór café restaurant pad langs/over terras naar trap naar beneden en beneden gekomen linksaf, langs de vestigingmuur. Bij opening in de muur linksaf. Je loopt nu door winkelstraten, langs de kerk en langs de stadhuis recht op het station van Leerdam aan.

OM TE LOPEN

De route is ongeveer 20 kilometer lang. Leerdam is goed te bereiken per Arriva trein (2x per uur) of bus 85 uit Utrecht. Bij het fort Asperen is in de zomer gelegenheid voor een drankje en hapje. Op het terrein van de oude steenfabriek vóór Heukelum, daar waar de Appeldijk een bocht naar rechts maakt, is links beneden een kleine brouwerij, Het Kuipertje. Deze is zaterdagmiddag vanaf 14.00 uur open. Naast eigen gebrouwen bier, serveert de aardige eigenaar ook koffie en thee voor de dorstige wandelaar. In Leerdam zijn ook diverse horecagelegenheden. De wandeling is het gehele jaar te belopen. Alleen bij strenge vorst zal het trekpontje niet te bedienen zijn. Daarnaast kan ten zuiden van de Zuider Lingedijk het gebied drassig zijn, hoewel er planken zijn gelegd om de overlast te beperken. Ook bij hoge waterstand van de Linge kan de wandeling in de uiterwaard niet te belopen zijn. Loop in dat geval rechtdoor over het gravelfietspad totdat je bij de Appeldijk komt.

 

 

 rondjeLeerdamcopie