• slider1.jpg
  • slider2.jpg
  • slider3.jpg

Te Voet successen beschrijving

TeVoet successen waar we trots op zijn


Inleiding


Al 20 jaar zijn TeVoet vrijwilligers druk in de weer in hun regio’s. Wat doen we daar? Waar zetten we ons voor in? Natuurlijk vooral voor meer mooie onverharde wandelpaden. We verdedigen onverharde wandelpaden tegen oprukkend fietsasfalt (de fietspadisering). We zetten ons in voor regionale (én landelijke) wandel route netwerken. Wandel route netwerken over alleen maar onverharde paden is in Nederland een illusie. Gelukkig zijn er voldoende fietspaden en verkeersluwe wegen om de onverharde paden te verbinden tot mooie wandel route netwerken (met knooppuntensystemen en digitale routeplanners).  En dan natuurlijk graag met goede voorzieningen: overstapjes, bruggetjes, goed gemaaid.  TeVoet realiseert dit allemaal niet in haar eentje. Met veel partijen  wordt samengewerkt en de financiën komen uit vele bronnen: Europees, landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau.

Kijk ook even naar de kaart, waarop die successen van TeVoet zijn aangegeven.

Nu even niet vergeten om ook zelf te wandelen en met elkaar. Waar zijn we trots op in de provincies?

 

In Gelderland


Belangenbehartiging in Gelderland gebeurt door Wandelnet Overleg Gelderland, met daarin TeVoet-leden; de hier genoemde successen moeten in dat licht worden gezien. TeVoet Gelderland organiseert met NIVON al jaren een maandelijks Wandelcafé Arnhem. Ook is een  Wandeloverleg Veluwe opgericht met meerdere wandelorganisaties.
Uit deze samenwerking zijn veel successen voortgekomen. Overleg met Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten zorgde voor een voetgangerspassage op het ecoduct Wolfhezerheide over de A50. Het Waterschap is overgehaald om hun jaagpaden en schouwdijken open te stellen voor wandelaars.
Daarnaast heeft overleg tussen het Wandeloverleg Gelderland en de provincie er toe geleid dat de LAW’s in het Gelders streekplan een beschermde status hebben gekregen. Bij een wijziging van de route of een doorbraak daarin, zullen speciale voorzieningen voor de wandelaar moeten worden getroffen. Het Wandelnet Overleg Gelderland is actief betrokken bij de meerjarenplanning  van het groot onderhoud van de provinciale wegen in Gelderland. Zo kwamen er veilige oversteekvoorzieningen op de N302 tussen Harderwijk en Uddel en bij het doortrekken van de A15 naar de A12.  
TeVoet Gelderland heeft actief bijgedragen aan een oplossing voor het openhouden van een aantal (on)bewaakte overwegen, zoals een tunneltje in de spoorlijn Arnhem-Zevenaar, bij Horsterpark; behoud van overwegen in de lijnen Apeldoorn-Amersfoort, de Achterhoek en de Valleilijn.
Ook wordt meegewerkt aan: het realiseren van Klompenpaden in de Gelderse Vallei; het opstarten van wandelnetwerk Stad teVoet Apeldoorn;  wandelnetwerk stedendriehoek Apeldoorn, Deventer Zutphen en wandelroutes in Park Lingezegen, tussen Arnhem en Nijmegen.

 

In Groningen:

 

Het project Wandelen Groningen:TeVoet is vanaf het begin bij dit project van Landschapsbeheer Groningen betrokken. TeVoet leden hebben alle beschreven wandelingen in Groningen, die ze konden  vinden, verzameld. Vervolgens heeft een TeVoet lid  al deze wandelingen ingetekend op 1:25000 kaarten. Dit materiaal was uitgangspunt voor het project: nalopen van alle wandelingen, in een GIS systeem brengen, en op de website wandelen.groningen.nl  beschikbaar maken.

 

In Noord-Holland:

 

Drie mooie wandelroutes in West-Friesland, LAW 14 en wandelnetwerken
De rondwandelingen over de ringdijk bij Wogmeer en om het Berkmeer zijn door TeVoet  gestart. TeVoet leden hebben de problemen met oude overstapjes en moeilijke hekjes op de rondwandeling om Wogmeer bij het waterschap aangekaart.  Het waterschap heeft met de gemeente Obdam een budget samengesteld voor nieuwe overstapjes. Dankzij de publicatie in het Noordhollands Dagblad over deze wandelingen zijn de gemeenten Koggenland en Opmeer actief geworden en nu bezig met het maken van wandelknooppuntennetwerken.
TeVoet wilde meer en werkt aan Westfries Dwars:  een wandelroute vanaf Bergen aan Zee naar Medemblik en Enkhuizen met subsidie van  de Staten van Noord- Holland. Samen met TeVoetleden uit Friesland en Groningen  is deze route verlengd tot een LAW door de Noordelijke provincies (LAW 14). Het eerste deel van LAW 14 (Van Bergen aan Zee tot Sneek) wordt in oktober 2014 geopend. Aan  het vervolg wordt ook al gewerkt: Sneek- Akkrum- Gorredijk- Een- Veendam- Oude Pekela – Bellingwolde- Bourtange – Eems .

 

In Utrecht:

Samenwerken aan wandelroutenetwerken en de Spoordijk bij Vinkeveen. Voor wandelen over de spoordijk door  Wilnis en Vinkeveen organiseerde TeVoet 2 maal succesvol acties: eerst acties om de dijk open te stellen in 2002 en 10 jaar later om fietsasfalt tegen te houden. De acties van TeVoet Noord-Holland en Utrecht werden gesteund door andere organisaties en veel bewoners en waren daarom succesvol. De financiering van 3 noodzakelijke bruggen en andere infrastructuur is mogelijk gemaakt vanuit het  provinciaal project “Wandelen in Utrecht” uit Agenda 2010. Een project waarin 100 wandelroutes zijn gerealiseerd en 60 knelpunten aangepakt. Ook TeVoet en Wandelnet hebben deelgenomen aan de projectgroep. Een TeVoet lid uit Houten heeft toen samen met een gemeenteambtenaar een flink aantal belemmeringen opgelost.  
Gelukkig leverde het Agenda 2010 project nog tot 2012 een wandelcoördinator. TeVoet Utrecht (en Zuid-Holland en Noord-Holland) konden voor haar alle bestaande en mogelijke wandelroutes concreet in kaart brengen voor het provinciale GIS systeem.  Deze inventarisatie is een goede basis voor de eerste paal die deze zomer de grond in gaat voor een concreet WandelRouteKnooppuntenSysteem in het Groene Hart van Utrecht. Als het even meezit inclusief digitale wandelrouteplanner.

 

In Zuid Holland:

Een provinciaal wandelrouteplan in de Structuurvisie, 20 km. onverharde kades opengesteld, 6 paden gered van fietspadisering , Oude Hollandse Waterlinie route
TeVoet is de drijvende kracht geweest in de totstandkoming van een provinciaal wandelrouteplan, dat is opgenomen in de provinciale Structuurvisie. Dit wandelrouteplan is de basis voor de subsidie voor wandelroutenetwerken incl. knooppunten en losse wandelroutes. De subsidie voorwaarden en richtlijnen zijn mede door TeVoet  opgesteld. TeVoet is een erkende overleg- en advies partner voor de provincie en gemeenten bij de ontwikkeling van wandelroutes, netwerken en Toeristische Overstap Punten.
Lokaal  zorgde TeVoet ervoor dat de volgende 6 paden gered zijn van fietspadisering: kerkepad Cabauw; Beijersche weggetje; Prinsendijk; Mandjeskade in Midden Delfland;  graskade langs de Grecht bij Woerden en de Toegangswetering boven Boskoop.  Ook de lobby voor behoud en herstel van de Steinse Tiendweg was succesvol.  Evenals de openstelling van 20 km. onverharde kades in de Krimpenerwaard. Aanvankelijk was slechts 5 km toegankelijk.
De lobby voor openstelling van schouwpaden bij waterschappen is gedeeltelijk gelukt. Een aantal waterschappen zijn helaas nog niet bereid om wandelaars toe te laten. TeVoet dacht mee met de realisatie van struinpaden langs de Waal.  
Samen met de Stichting Groene Hart werkt TeVoet aan de realisatie van het Oude Hollandse Waterliniepad (OHWL) in Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland. Het zuidelijk deel is afgrond. In het zuidelijk deel van Fort Wierickeschans naar Gorinchem zijn  4 nieuwe boerenlandpaden gerealiseerd: 3 in de Alblasserwaard en 1 in de Krimpenerwaard (Boerenlandpad Kruiswijk).

Ineke Thierauf