• slider1.jpg
  • slider2.jpg
  • slider3.jpg

WELKOM OP DE WEBSITE VAN TE VOET

Vereniging van wandelaars onverhard natuurlijk!!

jaarverslag 2016 regio Friesland

TeVoet activiteiten Friesland

Inleiding:

De vereniging TeVoet wordt nog steeds niet uitgenodigd door de provincie Friesland voor beleidsmatige zaken. Er is ook erg weinig sprake van het delen van relevante informatie. Tegelijkertijd krijg ik ook vaak de indruk dat in voorkomende gevallen alles via Wandelnet moet verlopen, en doet Wandelnet er in mijn ogen ook erg weinig daar verandering in aan te brengen.

Groot–Frieslandpad

Na de officiële opening van de route in september 2016 is Wandelnet beheerder van de route geworden en zorgt voor de verdere werkzaamheden. Zoals het uitgeven van de bijbehorende gids, website beheer en natuurlijk het coördineren van de vrijwilligers. De route is daarmee ook onderdeel van het Nederlandse netwerk van LAW routes geworden.

Werkgroep

Het is erg jammer dat initiator Martien Veth dit heugelijke feit niet heeft mogen meemaken. Vorig jaar kwam daarnaast ook het droevige bericht van het overlijden van Ab Wijnberg in Veendam. Samen met Paul Wesselius hebben zij de route in Drenthe, Groningen en Ostfriesland vormgegeven. Ab en Paul hebben daarmee ook een belangrijke bijdrage geleverd aan het tot stand komen van de uiteindelijke route.

Provinciaal beleid

Eindelijk is er dan ook in Friesland extra aandacht voor wandelaars gekomen. In de gezamenlijke nota van fiets en wandelbeleid komt helaas het woord fiets (!) het meeste voor. Het beschikbare budget is Euro 1.000.000 dat klinkt op zich mooi maar gaat naar palen etc. De fietsersbond is ook simpelweg veel beter in het lobbyen dan de wandelorganisaties. Die hebben allemaal verschillende agenda,s daar begrijpt de provincie Friesland niets van. En eventuele gezamenlijke standpunten blijven voor iedereen dus onduidelijk.

Marrekrite

De organisatie is al jaren actief en is belast met het beheer van aanlegplekken en steigers in Friesland. Daar zijn nu de andere werkzaamheden bijgekomen, het lijkt goed te lopen. Deze organisatie was ook al verantwoordelijk voor het onderhoud van het fietsknooppunten netwerk Daar is nu het wandelknooppunten netwerk bijgekomen.

“Witte vlekken”

Op verzoek van de Marrekrite proberen de verschillende organisaties aan te geven waar het wandelnetwerk leemtes vertoond. Of die daarna op te lossen zijn mag worden betwijfeld. Om te beginnen zitten er geen boerenlandpaden in de netwerken (!) dat was een uitdrukkelijke eis van de provincie Friesland. Dat maakt tegelijkertijd dat onderzoek tot een soort farce. Het is echter wel nuttig dat duidelijk aan te geven zodat mocht het beleid (of de vergoedingen)veranderen er in ieder geval duidelijk is waar paden of mogelijkheden missen.

Actuele ontwikkelingen

Wandelaars faciliteren

Al geruime tijd probeer ik de provincie te interesseren voor het opzetten van een pilot voor bagagevervoer. Tot nu toe met weinig succes, wel zijn enkele ondernemers dit zelf vorm gaan geven. Dit wordt door hun gecombineerd met een haal en breng service van wandelaars. Dat was een ander idee van mij, daardoor kunnen ze mensen langer “vasthouden” op hun accommodatie. Die lopen dan vanaf die plek bijvoorbeeld 3 etappes van het Groot–Frieslandpad. En het idee is gemakkelijk te implementeren in de bedrijfsvoering van de ondernemers.

Voor het OV heb ik het Groene Halte principe in gedachten, helaas toont Arriva tot nu toe weinig of geen interesse. Dat zou feitelijk ook meer door Wandelnet gesteund moeten worden. Zij zitten zo nu en dan aan tafel met de provincie en ik niet!

Advies routeontwikkeling”Odulphusroute”

Het afgelopen jaar heb ik veel tijd gestoken in onderzoek naar mogelijke trajecten van een pelgrimsroute. Deze thematische route moet wandelaars door Zuidwest Friesland, Gaasterland en de Greidhoek voeren. De route bestaat straks uit ongeveer 14 dag etappes en heeft een totale lengte van 240 km. In verband met het (lopende) subsidietraject kan ik er nog weinig over loslaten. Waarschijnlijk wordt de route samen met AbelLive in de markt gezet. In de concept route zitten zoveel mogelijk onverharde paden. Een aantal daarvan zitten dan ook niet in het wandelnetwerk opgenomen.

Verkennend onderzoek

Daarnaast ben ik de afgelopen maanden begonnen met een route verkenning voor een tweede thematische route. Deze route zou als onderwerp “ de Vervening” in Friesland moeten hebben. Deze route kan een lengte van ongeveer 180 km krijgen. Afhankelijk van welke begrenzing men hanteert voor het veengebied. Mijn verkenningen wijzen uit dat er een aantrekkelijke route mogelijk is. Als dat is afgerond probeer ik de route ook gerealiseerd te krijgen. Dat is dus een meerjarig project te noemen omdat daar verschillende partijen bij betrokken moeten worden.

Samenvatting

De vereniging TeVoet is volgens mij veel te weinig zichtbaar en ook het verschil met Wandelnet is moeilijk uit te leggen. Meestal bereiken mij berichten via de pers (!) en niet via Wandelnet. Publicitair heeft TeVoet in mijn ogen het Groot-Frieslandpad onvoldoende als een eigen routeproduct weten te “borgen” Dat was wel mijn verwachting, dat valt nog deels recht te zetten via publicaties en de eigen website van TeVoet! Effectieve lobby kan alleen succesvol zijn bij een goede informatievoorziening, uitwisseling van informatie en bekendheid van de naam TeVoet. Mij lijkt het ook nog steeds zinvol eens een echte campagne op te zetten om meer leden te krijgen, daar heb ik vorig jaar een voorstel voor gemaakt wat echter niet aan de leden is voorgelegd. Ik vrees dan ook dat de neerwaartse spriraal van het ledental doorzet.

”Zaaien en oogsten”

Kortom ik probeer op een andere wijze bij te dragen door onder andere routeontwikkeling. Daarbij laat ik mij niet alleen leiden door het wandelnetwerk zoals dat nu bestaat. Dat is zeker niet compleet te noemen, terwijl de provincie wel de wens uitspreekt dat toekomstige routes daar (uitsluitend?) gebruik van gaan maken.

Daarmee wil ik ook duidelijk maken dat niet alles zich laat vertalen in knooppuntpalen en netwerken. Routes kunnen er aan bijdragen dat paden in gebruik blijven en daarmee een groter kans op behoud hebben. En het “ontzorgen ”van wandelaars kan meer mensen lokken naar deze prachtige provincie. Er is hier fantastisch te wandelen in allerlei landschappen dat is onbekend omdat op bijna elke folder weer ergens een boot staat….En straks waarschijnlijk vooral fietsen!

Politiek Friesland

Het is duidelijk dat hier zaken totaal anders verlopen dan in andere provincies. Overleg is niet structureel en ook de provincie gaat eerder praten met andere partijen. De KNBLO wordt namelijk wel regelmatig uitgenodingd. Terwijl die nauwelijks aandacht aan belangenbehartiging en of wandelbeleid lijken te besteden.

Dat kan alleen veranderen met een zichtbaarder maken van Wandelnet en of TeVoet.

En het aangaan van coalities met andere organisaties zoals de fietsersbond.

NIEUWS

Zuid Hollands Landschap zet wandelaar op verkeerde been

Gebied Luistenbuul weer afgesloten

...


Lees meer...

 

Overzicht wandelroutes die in Lopend Vuur zijn gepubliceerd

Nu gemakkelijker zoeken.

 

...


Lees meer...

 

Geen fietspad door de Amsterdamse Waterleidingduinen

 

De aanvraag in 2009 van een...


Lees meer...

Activiteiten

 

Nieuwjaarswandeling rond Hazerswoude op zaterdag 13 januari 2018

TeVoet Zuid Holland...


Lees meer...

Op zaterdag 25 november 2017 organiseert TeVoet een wandeling door Hitland.

 

Wandeling.

 

De...


Lees meer...

 wandelingen zondag 12 november vanuit Groene Hartplein Zoeterwoude Dorp (Transferium)

In...


Lees meer...

Lopend Vuur

 
  • Montferlandse bulten
  • Anders wandelen langs de Maas
  • Rond(je) Leerdam

    Voor meer informatie, klik hier.

Wandelroutes

Hieronder vindt u een prachtige wandeling die u kosteloos kunt bekijken en downloaden.
Wandelen langs de oude Rijnstrangen

Deze wandeling loopt in het gebied bij de oude Rijnstrangen bij Aerdt en Oud Zevenaar.
Wandelend vanaf het station Zevenaar loop je zo...


Lees meer...