• slider1.jpg
  • slider2.jpg
  • slider3.jpg

WELKOM OP DE WEBSITE VAN TE VOET

Vereniging van wandelaars onverhard natuurlijk!!

jaarverslag 2016 regio Gelderland

Activiteiten Te Voet Gelderland 2016/2017

In Gelderland is Te Voet met de belangenbehartiging aangesloten bij het Wandeloverleg Gelderland (WOG). Daarin komen , onder voorzitterschap van het Wandelnet, verschillende wandelorganisaties bij elkaar om de Gelderse wandelbelangen te vertegenwoordigen.

Ik probeer me daarbinnen vooral te richten op de voor Te Voet belangrijke zaken als het opheffen van barrières, het behoud van onverharde paden e.d. en het voorkomen dat wandelbelangen gelijk gesteld worden aan fietsbelangen. In sommige gevallen wel, maar er zijn verschillen.

In Gelderland worden twee nieuwe rijkswegen aangelegd (A15, N18). Daarbij wordt , veelal ook met de gemeenten samen, gewerkt om een aantal (ongelijkvloerse) oversteken gerealiseerd te krijgen. De provincie pakt om de negen jaar wegvakken voor groot onderhoud aan. In de préverkenningsfase kunnen we onze wensen en suggesties meegeven. Realiseren is vaak afhankelijk van financiën. We zoeken ook naar combinaties van maatregelen en het meeliften. En we kunnen wijzen naar de provinciaal vastgestelde Omgevingsvisie, waarin wandelnetwerken een prominente plaats heeft gekregen. brengen.

Het WOG is ook nauw betrokken bij de aanpak van niet-beveiligde overwegen. Er is een inventarisatie gemaakt en deze wordt aan Prorail gezonden.

Het WOG richt zich voor wat betreft het streven naar de ontwikkeling van een wandelnetwerk in eerste instantie op de Veluwe. De provincie heeft de Veluwe ook als speerpunt uitgezet. Voor de overige regio’s Achterhoek en Rivierenland zijn contacten uitgezet met zijn initiatieven ontstaan met o.m. het Recreatieschap.

Verder probeert het WOG de gemeenten bij te staan op het punt van wandelen bij het opstellen van een gemeentelijke Omgevingsvisie.

Het WOG heeft een jaarlijks overleg met de padcoördinatoren.

Nico Vlasveld, 27/04/2017

NIEUWS

Zuid Hollands Landschap zet wandelaar op verkeerde been

Gebied Luistenbuul weer afgesloten

...


Lees meer...

 

Overzicht wandelroutes die in Lopend Vuur zijn gepubliceerd

Nu gemakkelijker zoeken.

 

...


Lees meer...

 

Geen fietspad door de Amsterdamse Waterleidingduinen

 

De aanvraag in 2009 van een...


Lees meer...

Activiteiten

 

Nieuwjaarswandeling rond Hazerswoude op zaterdag 13 januari 2018

TeVoet Zuid Holland...


Lees meer...

Op zaterdag 25 november 2017 organiseert TeVoet een wandeling door Hitland.

 

Wandeling.

 

De...


Lees meer...

 wandelingen zondag 12 november vanuit Groene Hartplein Zoeterwoude Dorp (Transferium)

In...


Lees meer...

Lopend Vuur

 
  • Montferlandse bulten
  • Anders wandelen langs de Maas
  • Rond(je) Leerdam

    Voor meer informatie, klik hier.

Wandelroutes

Hieronder vindt u een prachtige wandeling die u kosteloos kunt bekijken en downloaden.
Wandelen langs de oude Rijnstrangen

Deze wandeling loopt in het gebied bij de oude Rijnstrangen bij Aerdt en Oud Zevenaar.
Wandelend vanaf het station Zevenaar loop je zo...


Lees meer...