• slider1.jpg
  • slider2.jpg
  • slider3.jpg

WELKOM OP DE WEBSITE VAN TE VOET

Vereniging van wandelaars onverhard natuurlijk!!

jaarverslag 2014 Vereniging TeVoet

TeVoet – Jaarverslag 2014

Dit verslag bestaat uit twee delen:

  1. Het verslag van de vereniging als geheel
  2. Activiteiten in de regio

Naast het organiseren van jubileumwandelingen is door de leden van TeVoet in de verschillende regio’s veel praktisch werk verzet voor het ontwikkelen en het behoud van onverharde wandelmogelijkheden. De verslagen hiervan vind je in deel II Deze verslagen zijn te vinden onder de regio gegevens.

DEEL I                                                      

20 jaar TeVoet

Het jaar 2014 stond in het teken van jet 20jarig jubileum van de vereniging. Al tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2013 is er een jubileumcommissie ingesteld. Die bestond uit Renée van der Haar, Katharina Loderer, Jan Rijnsburger en Ineke Thierauf. Om gezondheidsredenen is Katharina in februari 2014 afgehaakt.

De jubileumcommissie heeft enthousiaste plannen ontwikkeld, maar niet alles bleek uitvoerbaar.

In september en oktober zijn 21 wandelingen voor leden en niet-leden georganiseerd door de actieve leden van TeVoet in de regio’s. Dat heeft in het verslagjaar 43 nieuwe leden opgeleverd.

(Deze trend zet zich ook in 2015 door; tot april 2015 zijn er in totaal 59nieuwe leden ingeschreven.)

Een actiedag in de polder Stededijk bij Dordrecht trok veel belangstelling van wandelaars en ook van de pers. De deelnemers werden op zaterdag per boot vervoerd naar de eilandpolder Stededijk. Daar werd onder regie van een medewerker van Staatsbosbeheer het pad op de dijk rondom het eiland van woekerende struiken en overhangende taken bevrijd. De volgende dag konden wandelaars vanuit bezoekerscentrum de Biesbosch met de boot naar het eiland varen en gebruik maken van dit nieuwe wandelpad. Deze actie is mede tot stand gekomen door medewerking van Michiel Broekman, die het contact met het Parkschap De Biesbosch onderhield. Het parkschap heeft ook de boot op de actiedag om niet ter beschikking gesteld.

De vele wandelaars, die op zondag van de boot gebruik maakten, hebben met hun donaties de helft van de bootkosten betaald; de andere helft werd overgenomen door het Parkschap .

Aansluitend aan de actiedag heeft een twintigtal leden en (nog) niet-leden samen gegeten, gepraat en gekeken naar een diashow van Fred Triep en naar een presentatie van de successen van TeVoet. Het zaaltje in Stayokay Dordrecht was mooi versierd door Els Stip, Tineke Avelaar en Eeffien Huizing. Aan Frans Meijdam is een Gouden Wandelschoen uitgereikt en aan Eeffien Huizing een gouden Voetstappen hangertje, voor beiden vanwege hun grote verdiensten voor de Vereniging.

Een bijproduct van de jubileumviering was de wandeltocht van drie TeVoet leden over de 100-jarige ANWB-route van Arnhem naar Zutphen, waarvan bij het jubileum- diner en in een blog op de website van TeVoet verslag werd gedaan.

Lopend Vuur

Het blad Lopend Vuur stond ook in 2014 onder redactie van Rien van den Berg. Naast de gebruikelijke beschrijvingen van wandelingen is in alle nummers van deze jaargang is aandacht besteed aan het jubileum

Website TeVoet

In 2014 is onder leiding van Peter Both gewerkt aan de vernieuwing van de website van TeVoet. Rond de zomermaanden was de vernieuwde site dan ook in de lucht. Overzichtelijk, aantrekkelijk en met een extra deel voor TeVoet-leden. De webmaster is Rien van den Berg.

De vernieuwde website draagt merkbaar bij aan de ledenaanwas.

Ledenontwikkeling

Moest de penningmeester aan de vorige Algemene Ledenvergadering meedelen, dat er nog 455 leden waren, en dat hij vreesde dat dit door vergrijzing alsmaar minder zou worden, kunnen we nu vaststellen, dat de acties van TeVoet succes hebben gehad; er zijn veel nieuwe leden bijgekomen. Nadat de opzeggers en de wanbetalers waren afgetrokken, bleken er op 1 januari 2015 478 betalende leden te zijn.

Bestuur

Aan het begin van het jaar bestond het bestuur uit Harry Benschop, Bert de Boer (voorzitter), Hans Dannis (penningmeester) en Katharina Loderer (secretaris). Helaas was Bert de Boer op de Algemene Ledenvergadering onverwacht niet meer herkiesbaar.

In september is Hans Dannis overleden. Hij heeft veel voor TeVoet gedaan en zijn overlijden is een groot verlies voor de Vereniging.

Harry Benschop en Katharina Loderer zijn samen verder gegaan; zij hebben zich voornamelijk bezig gehouden met organisatorische kwesties (bank, KvK, e.d.). Het penningmeesterschap kwam bij Katharina terecht. Gelukkig heeft Peter Both de ledenadministratie overgenomen.

Veranderingen in de Wandelwereld

De twee wandelbonden - KNLBO en NWB – waren in het verslagjaar bezig aan een ambitieus fusietraject. In de laatste dagen van 2014 was de fusie een feit: de nieuwe organisatie heet Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN). Om diverse redenen verkennen KNWB en Wandelnet de mogelijkheden tot verregaande samenwerking. Dat betekent ook voor TeVoet een nieuwe situatie: zoeken we naar een vorm van aansluiting bij de nieuwe ‘organisatie’, of gaan we op de oude voet verder, eventueel in samenwerking met andere kleine wandelorganisaties? Om een antwoord op deze vragen te kunnen geven, heeft het bestuur ter bespreking op de Algemene Ledenvergadering een paper voorbereid. Daar is enkele uren over van gedachten gewisseld. Het bestuur kreeg de opdracht om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor TeVoet, om met behoud van eigen missie, aansluiting te vinden bij de nieuwe organisatie.

Het fusietraject van de twee wandelsportbonden tot KNWB liep niet zo voortvarend als gepland. Daardoor zijn de besprekingen tussen Wandelnet en de twee fusiepartners vanaf de zomer van 2014 op een laag pitje komen te staan. Voor TeVoet had het dan ook geen zin (was er ook geen mogelijkheid) om in 2014 van gedachten te wisselen over een samenwerking met de nieuwe ‘organisatie’. Na de Algemene Ledenvergadering van mei 2014 is er op dit punt dan ook geen vooruitgang geboekt.

April 2015

Katharina Loderer

Harry Benschop

NIEUWS

Zuid Hollands Landschap zet wandelaar op verkeerde been

Gebied Luistenbuul weer afgesloten

...


Lees meer...

 

Overzicht wandelroutes die in Lopend Vuur zijn gepubliceerd

Nu gemakkelijker zoeken.

 

...


Lees meer...

 

Geen fietspad door de Amsterdamse Waterleidingduinen

 

De aanvraag in 2009 van een...


Lees meer...

Activiteiten

 

Nieuwjaarswandeling rond Hazerswoude op zaterdag 13 januari 2018

TeVoet Zuid Holland...


Lees meer...

Op zaterdag 25 november 2017 organiseert TeVoet een wandeling door Hitland.

 

Wandeling.

 

De...


Lees meer...

 wandelingen zondag 12 november vanuit Groene Hartplein Zoeterwoude Dorp (Transferium)

In...


Lees meer...

Lopend Vuur

 
  • Montferlandse bulten
  • Anders wandelen langs de Maas
  • Rond(je) Leerdam

    Voor meer informatie, klik hier.

Wandelroutes

Hieronder vindt u een prachtige wandeling die u kosteloos kunt bekijken en downloaden.
Wandelen langs de oude Rijnstrangen

Deze wandeling loopt in het gebied bij de oude Rijnstrangen bij Aerdt en Oud Zevenaar.
Wandelend vanaf het station Zevenaar loop je zo...


Lees meer...