• slider1.jpg
 • slider2.jpg
 • slider3.jpg

WELKOM OP DE WEBSITE VAN TE VOET

Vereniging van wandelaars onverhard natuurlijk!!

jaarverslag 2014 Friesland

Verslag vanuit Friesland,

Wandelen is plotseling op het netvlies van de provincie Friesland verschenen. Na het varen en fietsen die de laatste jaren al alle aandacht kregen is nu het wandelen in Friesland ook aan de beurt.

Beleidsplannen

Omdat wandelaars lang geen echte rol speelde in de verschillende visies en beleidsplannen, kun je spreken van een trendbreuk. Een van de eerste gevolgen van dat gewijzigde beleid is al merkbaar. In Friesland wordt op het ogenblik over de gehele provincie een wandelnetwerk uitgezet.

Wandelnetwerk Friesland

Een van de dingen die aan dat gewijzigde beleid bijdraagt is dat genoemde nieuwe netwerk. Het gehele routenetwerk zal daarna worden beheerd door een organisatie "de Marrekrite" Dit ook weer in opdracht van de provincie Friesland.

Oude paden nieuwe wegen (OPNW)

Mede dank zij dit project zitten in het netwerk ook nieuwe mogelijkheden. Helaas niet allemaal onverhard. Dat laatste is (nog) steeds niet erg populair bij bestuurders.

Tijdddd......

Het afgelopen jaar heb ik veel tijd moeten besteden aan het Groot-Frieslandpad (GF) Daarnaast heb ik ook een aantal bijeenkomsten bezocht die betrekking hebben op ontwikkelingen in Zuidoost Friesland. Deels hadden die te maken met het nieuwe wandelnetwerk Zuidoost Friesland wat hier tot stand komt. (in het kader van wandelnetwerk Friesland)

Wandelen in Zuidoost

In dit (voor veel mensen) onbekende Friesland komt een prachtig wandelnetwerk. Daardoor wordt het gebied een stuk aantrekkelijker. Dit omdat het de wandelaars veel gemakkelijker wordt gemaakt om zelf routes uit te zetten. Daarbij kunnen ze straks ook gebruik maken van de volgende LAW, streek en thema paden:

 • Friese Woudenpad
 • Groot-Frieslandpad.
 • Kloosterroute
 • Ald Djip route
 • Arm en rijk route

En straks ook nog het nieuwe streekpad (in ontwerp) Noordelijke Woudenpad (NWP) Dat is een initiatief van Jaap Jongejan de nieuwe provinciaal vertegenwoordiger van wandelnet in Friesland.

Nieuwe plannen:

Veengebied

Daarnaast probeer ik mensen warm te krijgen voor een vernieuwd Domelapad, maar dan als onderdeel van een verveningspad. De verveningsgeschiedenis heeft immers vele invalshoeken. Het socialisme is er een van. Dit is op dit moment nog niet meer dan een contour. Maar de tijd is rijp!

Kunst

Ook het museum Smallingerland wil "iets" met een kunstroute. Daar heb ik mijn gebiedskennis voor aangeboden. In samenhang met die verschillende ideeën wil ik ook proberen Drachten op te nemen in een verbindings route. Dus van Zuid naar Oost, die verbinding bestaat nog niet. Die zou daarmee 3 tot 4 routes onderling verbinden.

Midden Friesland (Oude Venen)

Hier zie ik ook meer nieuwe mogelijkheden voor wandelaars. Dat probeer ik in de plannen te krijgen via de gemeentes. Ook is er een verband te leggen met andere routes waaronder het NWP en Drachten als knooppunt met OV.

Toeristen

Men probeert men het gebied al op allerlei manieren te "vermarkten" Ik ben bij alle bijeenkomsten uitgenodigd en ook aanwezig geweest. Daar heb ik de uitgangspunten van TeVoet en van wandelnet ook goed kunnen toelichten.

Arrangementen en bagagevervoer

Op alle bijeenkomsten heb ik uitgelegd dat wij geen routes vermarkten. Maar eerder de "kapstok"leveren in de vorm van routes. Het is aan de ondernemers en gemeentes om de wandelaars te faciliteren. En dus die kapstok te gaan vullen. Dus bijvoorbeeld het bagagevervoer te gaan organiseren.

IDEEËN voor wandelaars

Wandelcafe

Een idee wat ik hier op de agenda probeer te krijgen. In wezen heel simpel: het café of een andere voorziening met een publieksfunctie heeft een aantal basale voorzieningen voor wandelaars zoals:

 • schoenenrek (met afdakje)
 • wandelkaart met de routes en de knooppunten
 • actuele vertrektijden OV.

En daarnaast bijvoorbeeld "hand out" kaartjes met routes om mee te geven.

Inzicht

Ook heb ik de ondernemers en aanwezige ambtenaren daarbij gewezen op het belang van wandelpaden en het behoud van (onverharde) mogelijkheden. Het gebied is buitengewoon geschikt om te bewandelen.

Lange adem

Kortom al met al nogal wat werk, met resultaten voor zowel de korte als de lange termijn.

En helaas ook dingen die minder gunstig zijn, zoals de vele aquaducten en nieuwe wegen in Friesland. Die kennen maar al te vaak een omloopfactor.

Maar ook goed nieuws, veel meer mogelijkheden voor wandelaars, herstelde verbindingen en nieuwe paden dus komt allen hier wandelen!

Ben Rutten Friesland

NIEUWS

Zuid Hollands Landschap zet wandelaar op verkeerde been

Gebied Luistenbuul weer afgesloten

...


Lees meer...

 

Overzicht wandelroutes die in Lopend Vuur zijn gepubliceerd

Nu gemakkelijker zoeken.

 

...


Lees meer...

 

Geen fietspad door de Amsterdamse Waterleidingduinen

 

De aanvraag in 2009 van een...


Lees meer...

Activiteiten

 

Nieuwjaarswandeling rond Hazerswoude op zaterdag 13 januari 2018

TeVoet Zuid Holland...


Lees meer...

Op zaterdag 25 november 2017 organiseert TeVoet een wandeling door Hitland.

 

Wandeling.

 

De...


Lees meer...

 wandelingen zondag 12 november vanuit Groene Hartplein Zoeterwoude Dorp (Transferium)

In...


Lees meer...

Lopend Vuur

 
 • Montferlandse bulten
 • Anders wandelen langs de Maas
 • Rond(je) Leerdam

  Voor meer informatie, klik hier.

Wandelroutes

Hieronder vindt u een prachtige wandeling die u kosteloos kunt bekijken en downloaden.
Wandelen langs de oude Rijnstrangen

Deze wandeling loopt in het gebied bij de oude Rijnstrangen bij Aerdt en Oud Zevenaar.
Wandelend vanaf het station Zevenaar loop je zo...


Lees meer...